NGO’er i Danmark

Liste over NGO’er i Danmark. Få indblik i kendte danske velgørende organisationer som arbejder for en bedre fremtid på vores planet. Har du en specifik interesse kan du gå direkte til Dyreværns NGO’er, Humanitære NGO’er eller Miljø NGO’er.

The Red Van80; 85; 86; 107NGO

The Red Van

The Red Van hjælper sexarbejdere i København ved at være til stede i deres røde bil og dermed skabe tryggere rammer for sexarbejderne

Dansk Blindesamfund80; 81; 82; 85; 86; 107NGO

Dansk Blindesamfund

Dansk Blindesamfund kæmper for, at blinde mennesker får de samme muligheder som alle andre.

Natur&Ungdom87; 88; 89NGO

Natur&Ungdom

Natur & Ungdom er en forening, der arbejder med at udvide børn og unges forståelse for naturen og miljøet.

Mission Øst80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 107NGO

Mission Øst

Mission Øst er en nødhjælpsorganisation, som yder støtte i det tidligere Sovjetunionen, Asien og Mellemøsten. De yder både akut nødhjæ

Landsforeningen For Økosamfund87; 88; 89; 90; 107NGO

Landsforeningen For Økosamfund

Landsforeningen for økosamfund arbejder for at udbrede økosamfundene. De tror på, at vi skal gå ind i det 21. århundrede på en bæredyg

Verdens Skove76; 79; 87; 88; 89; 107NGO

Verdens Skove

Verdens Skove arbejder for at sikre skovens ressourcer på en social, miljømæssig og økonomisk forsvarlig måde. Organisationen har proj

Landsforeningen Levende Hav87; 88; 89; 107NGO

Landsforeningen Levende Hav

Landsforeningen Levende Hav arbejder med at genoprette og bevare havets fauna og flora. De ønsker at passe på havets økosystemer og de

Danish Muslim Aid80; 81; 82; 83NGO

Danish Muslim Aid

Danish Muslim Aid hjælper mennesker i fattige dele af verden på baggrund af almene muslimske retningslinjer. De skelner ikke mellem ra

LGBT+ Danmark80; 82; 85; 86; 107NGO

LGBT+ Danmark

LGBT+ Danmark er en dansk organisation, der kæmper for lesbiske, bøsser, biseksuelle, transseksuelle og alle andre, der bryder med nor

Globalt Fokus87; 88; 89; 90; 107NGO

Globalt Fokus

Globalt Fokus er en paraplyorganisation for danske foreninger og forskellige organisationer, som alle har fokus på international udvik

Sex&Samfund80; 85; 86; 107; 81; 82; 83NGO

Sex & Samfund

Sex & Samfund kæmper for alle menneskers seksuelle sundhed og rettigheder i og udenfor Danmark.

Kvinderådet80; 85NGO

Kvinderådet

Kvinderådet er en paraplyorganisation for over 40 samfundsorganisationer, der alle sammen arbejder for at forbedre kvinders vilkår. De

92-gruppen90; 87; 88; 89; 107NGO

92-gruppen

92-gruppen blev dannet i sammenhæng med FN’s miljø- og udviklingskonference i 1992, og den består af 25 danske miljø- og udviklingsorg

Ingeniører Uden Grænser90; 80; 81; 82; 83; 84; 85NGO

Ingeniører Uden Grænser

Ingeniører Uden Grænser hjælper udsatte mennesker med at skabe bedre overlevelsesmuligheder, og derudover hjælper de med at bygge en b

VedvarendeEnergi90; 87; 88; 89; 107NGO

VedvarendeEnergi

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der arbejder for at vi alle tager del i den grønne omstilling. Deres arbejde foregår b

Det Sociale Netværk84; 80; 107; 82NGO

Det Sociale Netværk

Det Sociale Netværk arbejder for at psykiatrien udvikler en bedre og mere sammenhængende indsats for samfundets udsatte mennesker. Des

Danmission80; 82; 83; 84; 85; 86; 107NGO

Danmission

Danmissions arbejde tager udgangspunkt i den kristne tro, de ønsker at styrke kristendommen globalt, og derudover afhjælpe fattigdom,

TUBA80; 82; 107NGO

TUBA

TUBA er en organisation, der tilbyder gratis terapi for unge, der er vokset i familier med alkohol og/eller stofmisbrug. TUBA står for

Frelsens Hær80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 107NGO

Frelsens Hær

Frelsens Hær er en kristen organisation, som tror på Bibelen og de oldkirkelige skrifter. Organisationen hjælper udsatte mennesker, da

DRC Dansk Flygtningehjælp80; 81; 82; 83; 84; 85; 86NGO

DRC Dansk Flygtningehjælp

DRC Dansk Flygtningehjælp ønsker at hjælpe mennesker på flugt, og dem som er fordrevne. Organisationen hjælper de fordrevne og flygtni

NGO Care

CARE

CARE hjælper verdens fattigeste mennesker, og dem som er mest udsat for klimaforandringernes konsekvenser. De arbejder med klimatilpas

Læger Uden Grænser80; 81; 82; 83; 84; 85; 86NGO

Læger Uden Grænser

Læger Uden Grænser er en privat humanitær organisation, hvis primære formål er yde medicinsk nødhjælp til de mest udsatte mennesker i

UNICEF Danmark80; 81; 82; 83; 84; 85; 86NGO

UNICEF Danmark

FN’s Generalforsamling oprettede UNICEF efter Anden Verdenskrig for at hjælpe lidende børn i Europa og Japan. Organisationen skulle ku

MaternityFoundationSundhedNGO

MaternityFoundation

Organisationen arbejder for at gøre det mindre farligt at føde i mellem- og lavindkomst lande. Dette gør de blandt andet ved at uddann

Folkekirkens Nødhjælp80; 81; 82; 83; 84; 85; 86NGO

Folkekirkens Nødhjælp

Folkekirkens Nødhjælp arbejder for at give verdens fattigeste mennesker et værdigt liv, der ikke blot handler om at overleve.

SOS Børnebyerne80; 81; 82; 83; 84; 85; 86NGO

SOS Børnebyerne

SOS Børnebyernes fornemmeste arbejde er at sørge for, at alle børn vokser op i en familie, som kan yde tryghed og kærlighed, hvad ente

Dansk Røde KorsNGO

Dansk Røde Kors

Kort fortalt er Røde Kors en nødhjælps organisation, som hjælper mennesker lige meget hvilken nationalitet, etnicitet eller religion,

Red Barnet80; 81; 82; 83; 84; 85; 86NGO

Red Barnet

Red Barnet arbejder for at give børn et bedre liv i Danmark og i resten af verdenen. De kæmper dermed for, at børnenes rettigheder bli

NGO Oxfam

Oxfam IBIS

Oxfam IBIS arbejder på at skabe retfærdighed for de mennesker, der lever uden. De ønsker at reducere ulighed ved at sørge for, at alle

NGO Klimabevægelsen

Klimabevægelsen

Klimabevægelsen er en forening med fokus på at reducere mængden af CO2 i verden og stabilisere klimaet.

NGO Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Naturfredningsforening er den største danske organisation, der kæmper for naturen. De er den eneste forening i Danmark, der k

NGO Rådet for grøn omstilling

Rådet for grøn omstilling

Rådet for grøn omstilling er en uafhængig miljøorganisation, som arbejder med at fremme den grønne omstilling i samfundet.

NGO Dyrefondet

Dyrefondet

Dyrefondet har været en dyreværnsorganisation siden 1973, hvor de har arbejdet forebyggende med dyreværn. Deres primære opgave er at h

NGO Dyrenes Beskyttelse

Dyrenes Beskyttelse

Dyrenes Beskyttelse er den ældste danske forening, der udelukkende fokuserer på dyrevelfærd.
Deres arbejde går ud på at oprette

NGO Dyrenes Venner

Dyrenes Venner

Dyrenes Venner er en frivillig medlemsdrevet organisation, der holder til i Danmark. Organisationen udfører kampagner og laver oplysen

NGO Anima

Anima

Anima er en dyreværnsorganisation, som blev startet i 2000. De har nu hovedkvarter i København. Organisationen ønsker, at ALLE dyr ska

NGO World Animal Protection Danmark

World Animal Protection Danmark

World Animal Protection Danmark er en lokal afdeling i en international organisation også kaldet World Animal Protection. Organisation

NGO NOAH

NOAH

NOAH er en NGO, der arbejder for miljøretfærdighed og for at sikre klodens sundhed til gavn for de fremtidige generationer.

NGO IT-Politisk forening

IT-Politisk forening

Den IT-Politiske Forening ønsker at styrke borgernes frihed og rettigheder i samtidens informationssamfund.

NGO Global Aktion

Global Aktion

Global Aktion er en organisation af frivillige, der kæmper for en bedre verden! De arbejder inden for emnerne: Magt & demokrati, h

NGO Danish Beekeepers Organisation

Danmarks Biavler Forening

Danmarks Biavlerforening ønsker at samle de danske biavlere i en organisation, at repræsentere de danske biavleres interesser og promo

NGO BIEN - Borgerlønsbevægelsen

BIEN – Borgerlønsbevægelsen

BIEN er en forkortelse af Netværk for Basisindkomst, men dette er den danske gren, som udspringer fra den internationale BIEN: Basic I

NGO Nyt Europa

Nyt Europa

Nyt Europa er en non-profit organisation, som kæmper for at gøre Europa demokratisk og bæredygtigt.

NGO Greenpeace Danmark

Greenpeace Danmark

Greenpeace Danmark er en lokal afdeling af den internationale organisation; Greenpeace. Organisationen kæmper for en klode, hvor der e

Hack your futureAnsvarlig innovation; uddannelseNGO

Hack Your Future

Hack Your Future er en non-profit organisation, som har startet en skole for mennesker, der ikke har adgang til videregående uddannels

Scroll til toppen