NGO’er i Danmark

NGO’er i Danmark, oversigt over de organisationer som arbejder for en bedre fremtid på vores planet.

FlygtningebørnDK

Organisationen er en undervisningsplatform, der arbejder på at informere flygtningesituation set fra børnenes perspektiv.

Dansk Ungdoms Fællesråd NGO logo

Dansk Ungdoms Fællesråd

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) er en paraply- og interesseorganisation for samfundsengarende børne og ungdomsorganisationer. 

Liva Rehab NGO logo

Liva Rehab

Liva Rehab hjælper mennesker, som har været udsat for vold, incest og andre seksuelle overgreb. 

Anonyme Alkoholikere NGO logo

Anonyme Alkoholikere

Anonyme Alkoholikere (AA) er et fællesskab for mænd og kvinder, der ønsker at komme sig af alkoholisme.

Dansk Børnefond NGO logo

Dansk Børnefond

Dansk Børnefond støtter børn i Bangladesh, Gambia, Ghana og Sierra Leono ved at sørge for, at de kan komme i skole.

Operation Dagsværk NGO logo

Operation Dagsværk

Operation Dagsværk arbejder for at skabe solidaritet unge mennesker imellem og derudover at give dem flere muligheder i livet

PlanBørnefonden NGO logo

PlanBørnefonden

PlanBørnefonden arbejder for at give verdens mest udsatte børn et bedre liv.

Projekt Udenfor NGO logo

Projekt Udenfor

Projekt Udenfor arbejder for at øge livskvaliteten for samfundets udstødte hjemløse.

Hjælp din næste

Hjælp Din Næste arbejder for at øge livskvaliteten, for folk der bor på gaden. 

WeShelter

WeShelter

WeShelter arbejder for at give hjemløse og socialt udsatte bedre vilkår, så de kan leve et selvstændigt og meningsfyldt liv. 

Kofoeds Skole NGO logo

Kofoeds Skole

Kofoeds Skole hjælper socialt udsatte med at få et bedre liv gennem hjælp-til-selvhjælp. 

Hus Forbi NGO logo

Hus Forbi

Hus Forbi er en avis om hjemløshed. Pengene går til at hjælpe de hjemløse og sætte deres problematikker på dagsordenen. 

CONCITO

CONCITO er Danmarks grønne tænketank, og de arbejder for at accelere den grønne omstilling i hele samfundet. 

Mødrehjælpen NGO logo

Mødrehjælpen

Mødrehjælpen styrker og støtter sårbare familier og gravide med rådgivning og aktiviteter. 

Verdens kvinder i Danmark NGO logo

Verdens kvinder i Danmark

Organisationen arbejder for at skabe lige rettigheder og fællesskab mellem kvinder i hele verden. 

Danner NGO logo

Danner

Danner arbejder med at stoppe vold i nære relationer med særligt fokus på kønsbaseret vold. 

LOKK NGO logo

LOKK

Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK) repræsenterer mere end 50 kvindekrisecentre.

Svalerne NGO logo

Svalerne

Svalerne arbejder i Bangladesh og Indien for at styrke de allerfattigeste – med specielt fokus på kvinder. 

Ghana Venskab NGO logo

Ghana Venskab

Ghana Venskab arbejder med at forbedre forholdene for de mennesker, som bor i det Nordlige Ghana. 

Tænketanken Hav NGO logo

Tænketanken Hav

Tænketanken Hav arbejder for at sætte havets sundhed på dagsordenen. 

Blossom NGO logo

Blossom

Blossom arbejder for og med kvinder i udsatte situationer, så de kan skabe et fællesskab at læne sig op ad. 

Tænketanken Frej NGO logo

Tænketanken Frej

Tænketanken Frej er en tænketank med fokus på fremtidens bæredygtige fødevaresystemer.

Mellemfolkeligt Samvirke NGO logo

Mellemfolkeligt Samvirke

Mellemfolkeligt Samvirke kæmper for ligestilling, bæredygtighed, og at ingen skal leve i fattigdom eller opleve diskrimination.

The Red Van80; 85; 86; 107NGO

The Red Van

The Red Van hjælper sexarbejdere i København. 

Dansk Blindesamfund NGO logo

Dansk Blindesamfund

 Dansk Blindesamfund kæmper for, at blinde mennesker får de samme muligheder som alle andre.

Natur&Ungdom87; 88; 89NGO

Natur & Ungdom

Natur & Ungdom er en forening, der arbejder med at udvide børn og unges forståelse for naturen og miljøet.

Mission Øst80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 107NGO

Mission Øst

Mission Øst er en nødhjælpsorganisation, som yder støtte i det tidligere Sovjetunionen, Asien og Mellemøsten.

Verdens Skove

Verdens Skove arbejder for at sikre skovens ressourcer på en social, miljømæssig og økonomisk forsvarlig måde.

Danish Muslim Aid80; 81; 82; 83NGO

Danish Muslim Aid

Danish Muslim Aid hjælper mennesker i fattige dele af verden på baggrund af almene muslimske retningslinjer.

LGBT+ Danmark80; 82; 85; 86; 107NGO

LGBT+ Danmark

LGBT+ Danmark kæmper for lesbiske, bøsser, biseksuelle, transseksuelle og alle andre, der bryder med normerne for køn og seksualitet.

Globalt Fokus87; 88; 89; 90; 107NGO

Globalt Fokus

Organisationen arbejder for en mere bæredygtig og social retfærdig verden. 

Sex & Samfund

Sex & Samfund kæmper for alle menneskers seksuelle sundhed og rettigheder i og udenfor Danmark.

Kvinderådet80; 85NGO

Kvinderådet

Kvinderådet er en paraplyorganisation for over 40 samfundsorganisationer, der alle sammen arbejder for at forbedre kvinders vilkår.

92-gruppen90; 87; 88; 89; 107NGO

92-gruppen

De 25 organisationer i 92-Gruppen arbejder alle sammen inden for områderne miljø- og bæredygtigudvikling.

Ingeniører Uden Grænser

Ingeniører Uden Grænser hjælper udsatte mennesker med at udvikle bedre lokale løsninger og forhåbentligt en bedre fremtid.

VedvarendeEnergi90; 87; 88; 89; 107NGO

VedvarendeEnergi

 VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der arbejder for at vi alle tager del i den grønne omstilling.

Det Sociale Netværk84; 80; 107; 82NGO

Det Sociale Netværk

Det Sociale Netværk arbejder for, at psykiatrien udvikler en bedre og mere sammenhængende indsats for samfundets udsatte mennesker.

Danmission80; 82; 83; 84; 85; 86; 107NGO

Danmission

Danmissions ønsker at styrke kristendommen globalt og derudover at afhjælpe fattigdom, lidelse og skabe fred i verden. 

TUBA80; 82; 107NGO

TUBA

TUBA er en organisation, der tilbyder gratis terapi for unge, der er vokset i familier med alkohol og/eller stofmisbrug. 

Frelsens Hær80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 107NGO

Frelsens Hær

 Organisationen hjælper udsatte mennesker, da de ønsker at efterleve Jesus ord om næstekærlighed.

DRC Dansk Flygtningehjælp80; 81; 82; 83; 84; 85; 86NGO

DRC Dansk Flygtningehjælp

Organisationen hjælper flygtninge under kriser, i eksil, under bosættelse og integration i et nyt land og herefter. 

CARE

CARE hjælper verdens fattigeste mennesker, og dem som er mest udsat for klimaforandringernes konsekvenser.

Læger Uden Grænser80; 81; 82; 83; 84; 85; 86NGO

Læger Uden Grænser

Læger Uden Grænsers primære formål er yde medicinsk nødhjælp til de mest udsatte mennesker i verden.

UNICEF Danmark

UNICEF Danmark arbejder for at udsatte børn overlever og får et godt liv.

MaternityFoundationSundhedNGO

MaternityFoundation

Organisationen arbejder for at gøre det mindre farligt at føde i mellem- og lavindkomst lande. Dette gør de blandt andet ved at uddanne de mennesker, som hjælper til ved fødslen.

Folkekirkens Nødhjælp80; 81; 82; 83; 84; 85; 86NGO

Folkekirkens Nødhjælp

Folkekirkens Nødhjælp arbejder for at give verdens fattigeste mennesker et værdigt liv, der ikke blot handler om at overleve.

SOS Børnebyerne80; 81; 82; 83; 84; 85; 86NGO

SOS Børnebyerne

SOS Børnebyernes fornemmeste arbejde er at sørge for, at alle børn vokser op i en tryg familie.

Dansk Røde KorsNGO

Dansk Røde Kors

Kort fortalt er Røde Kors en nødhjælps organisation, som hjælper mennesker lige meget hvem de er.

Red Barnet80; 81; 82; 83; 84; 85; 86NGO

Red Barnet

Red Barnet arbejder for at give børn et bedre liv i Danmark og i resten af verden.

NGO Oxfam

Oxfam IBIS

Oxfam IBIS arbejder på at skabe retfærdighed for de mennesker, der lever uden.

NGO Klimabevægelsen

Klimabevægelsen

Klimabevægelsen er en forening med fokus på at reducere mængden af CO2 i verden og stabilisere klimaet.

NGO Rådet for grøn omstilling

Rådet for Grøn Omstilling

 Rådet for Grøn Omstilling er en uafhængig miljøorganisation, som arbejder for at fremme den grønne omstilling i samfundet.

Dyrefondet

Dyrefondet har været en dyreværnsorganisation siden 1973, hvor de har arbejdet forebyggende med dyreværn. 

NGO Dyrenes Beskyttelse

Dyrenes Beskyttelse

Dyrenes Beskyttelse er den ældste danske forening, der udelukkende fokuserer på dyrevelfærd.

NGO Dyrenes Venner

Dyrenes Venner

Organisationen udfører kampagner og laver oplysende arbejde, der skal sætte dyrevelfærd på dagsordenen.

NGO Anima

Anima

Anima er en dyreværnsorganisation, som kæmper for, at ALLE dyr skal respekteres og behandles ordenligt.

NGO NOAH

NOAH

NOAH er en NGO, der arbejder for miljøretfærdighed og for at sikre klodens sundhed til gavn for de fremtidige generationer.

NGO IT-Politisk forening

IT-Politisk forening

Den IT-Politiske Forening ønsker at styrke borgernes frihed og rettigheder i samtidens informationssamfund.

NGO Danish Beekeepers Organisation

Danmarks Biavler Forening

Danmarks Biavlerforening repræsenterer de danske biavleres interesser og promoverer biavl i Danmark.

Nyt Europa

Nyt Europa kæmper for at gøre Europa mere demokratisk og bæredygtigt.

NGO Greenpeace Danmark

Greenpeace Danmark

Organisationen kæmper for en klode, hvor der er plads til alle, både mennesker, dyr og planter.

Hack your futureAnsvarlig innovation; uddannelseNGO

Hack Your Future Denmark

HackYourFuture er non-profit, som tilbyder opkvalificering i programmering, så kursisterne efterfølgende kan finde job inden for IT.

Scroll to Top