Vilde dyr

Danske NGO’er der arbejder med beskyttelse af vilde dyr, fisk og fugle. #Dyrereservater #Beskyt Vilde Dyr #Forskning og Uddannelse indenfor Vilde Dyr

Verdens Skove76; 79; 87; 88; 89; 107NGO

Verdens Skove

Verdens Skove arbejder for at sikre skovens ressourcer på en social, miljømæssig og økonomisk forsvarlig måde. Organisationen har projekter i fire latinamerikanske lande, i Ethiopien og Uganda – her prøver de at bevare regnskoven. I Danmark kæmper de for at skabe mere vild skovnatur.

NGO Dyrefondet

Dyrefondet

Dyrefondet har været en dyreværnsorganisation siden 1973, hvor de har arbejdet forebyggende med dyreværn. Deres primære opgave er at hjælpe familiedyr, med størst fokus på hund og kat.

NGO Dyrenes Beskyttelse

Dyrenes Beskyttelse

Dyrenes Beskyttelse er den ældste danske forening, der udelukkende fokuserer på dyrevelfærd. Deres arbejde går ud på at oprette og vedligeholde dyreinternater, uddanne dyreejere og influere politikerne i Danmark og EU.

NGO Dyrenes Venner

Dyrenes Venner

Dyrenes Venner er en frivillig medlemsdrevet organisation, der holder til i Danmark. Organisationen udfører kampagner og laver oplysende arbejde, der skal sætte dyrevelfærd på dagsordenen.

NGO Anima

Anima

Anima er en dyreværnsorganisation, som blev startet i 2000. De har nu hovedkvarter i København. Organisationen ønsker, at ALLE dyr skal respekteres og behandles ordenligt – det er dette, de kæmper for.

NGO World Animal Protection Danmark

World Animal Protection Danmark

World Animal Protection Danmark er en lokal afdeling i en international organisation også kaldet World Animal Protection. Organisationen kæmper for, at dyr beskyttes og behandles ordenligt verden over.

NGO Danish Beekeepers Organisation

Danmarks Biavler Forening

Danmarks Biavlerforening ønsker at samle de danske biavlere i en organisation, at repræsentere de danske biavleres interesser og promovere biavl i Danmark.

NGO Greenpeace Danmark

Greenpeace Danmark

Greenpeace Danmark er en lokal afdeling af den internationale organisation; Greenpeace. Organisationen kæmper for en klode, hvor der er plads til alle, både mennesker, dyr og planter.

Scroll til toppen