Vilde dyr

Danske NGO’er der arbejder med beskyttelse af vilde dyr, fisk og fugle. #Dyrereservater #Beskyt Vilde Dyr #Forskning og Uddannelse indenfor Vilde Dyr

Tænketanken Frej NGO logo

Tænketanken Frej

Tænketanken Frej er en tænketank med fokus på fremtidens bæredygtige fødevaresystemer.

Verdens Skove

Verdens Skove arbejder for at sikre skovens ressourcer på en social, miljømæssig og økonomisk forsvarlig måde.

Dyrefondet

Dyrefondet har været en dyreværnsorganisation siden 1973, hvor de har arbejdet forebyggende med dyreværn. 

NGO Dyrenes Beskyttelse

Dyrenes Beskyttelse

Dyrenes Beskyttelse er den ældste danske forening, der udelukkende fokuserer på dyrevelfærd.

NGO Dyrenes Venner

Dyrenes Venner

Organisationen udfører kampagner og laver oplysende arbejde, der skal sætte dyrevelfærd på dagsordenen.

NGO Anima

Anima

Anima er en dyreværnsorganisation, som kæmper for, at ALLE dyr skal respekteres og behandles ordenligt.

NGO Danish Beekeepers Organisation

Danmarks Biavler Forening

Danmarks Biavlerforening repræsenterer de danske biavleres interesser og promoverer biavl i Danmark.

NGO Greenpeace Danmark

Greenpeace Danmark

Organisationen kæmper for en klode, hvor der er plads til alle, både mennesker, dyr og planter.

Scroll to Top