Humanitære NGO’er

Mellemfolkeligt Samvirke NGO logo

Mellemfolkeligt Samvirke

Mellemfolkeligt Samvirke er en international organisation, som kæmper for ligestilling, bæredygtighed, og at ingen skal leve i fattigdom eller opleve diskrimination.

Amnesty International Danmark

Amnesty International Danmark

Amnesty International Danmark kæmper for at beskytte menneskerettigheder verden over. De er verdens største menneskerettighedsorganisation. 

The Red Van80; 85; 86; 107NGO

The Red Van

The Red Van hjælper sexarbejdere i København ved at være til stede i deres røde bil og dermed skabe tryggere rammer for sexarbejderne til udføre deres arbejde i.

Dansk Blindesamfund80; 81; 82; 85; 86; 107NGO

Dansk Blindesamfund

Dansk Blindesamfund kæmper for, at blinde mennesker får de samme muligheder som alle andre.

Mission Øst80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 107NGO

Mission Øst

Mission Øst er en nødhjælpsorganisation, som yder støtte i det tidligere Sovjetunionen, Asien og Mellemøsten. De yder både akut nødhjælp men også langsigtede udviklings løsninger.

Landsforeningen For Økosamfund87; 88; 89; 90; 107NGO

Landsforeningen For Økosamfund

Landsforeningen for økosamfund arbejder for at udbrede økosamfundene. De tror på, at vi skal gå ind i det 21. århundrede på en bæredygtig måde. * Et økosamfund er et bofællesskab, hvor beboerne prøver at leve bæredygtigt, både i økologisk, social og kulturel forstand

Verdens Skove76; 79; 87; 88; 89; 107NGO

Verdens Skove

Verdens Skove arbejder for at sikre skovens ressourcer på en social, miljømæssig og økonomisk forsvarlig måde. Organisationen har projekter i fire latinamerikanske lande, i Ethiopien og Uganda – her prøver de at bevare regnskoven. I Danmark kæmper de for at skabe mere vild skovnatur.

Landsforeningen Levende Hav87; 88; 89; 107NGO

Landsforeningen Levende Hav

Landsforeningen Levende Hav arbejder med at genoprette og bevare havets fauna og flora. De ønsker at passe på havets økosystemer og det generelle havmiljø.

Danish Muslim Aid80; 81; 82; 83NGO

Danish Muslim Aid

Danish Muslim Aid hjælper mennesker i fattige dele af verden på baggrund af almene muslimske retningslinjer. De skelner ikke mellem racer eller religioner og arbejder for fred og gode vilkår for alle.

LGBT+ Danmark80; 82; 85; 86; 107NGO

LGBT+ Danmark

LGBT+ Danmark er en dansk organisation, der kæmper for lesbiske, bøsser, biseksuelle, transseksuelle og alle andre, der bryder med normerne for køn og seksualitet. De ønsker, at alle skal have de samme rettigheder nationalt ligeså internationalt.

Globalt Fokus87; 88; 89; 90; 107NGO

Globalt Fokus

Globalt Fokus er en paraplyorganisation for danske foreninger og forskellige organisationer, som alle har fokus på international udvikling, miljø og huminatær handling.

Sex&Samfund80; 85; 86; 107; 81; 82; 83NGO

Sex & Samfund

Sex & Samfund kæmper for alle menneskers seksuelle sundhed og rettigheder i og udenfor Danmark.

Kvinderådet80; 85NGO

Kvinderådet

Kvinderådet er en paraplyorganisation for over 40 samfundsorganisationer, der alle sammen arbejder for at forbedre kvinders vilkår. Deres arbejder fordeler sig på tre hovedområder: Debat og videndeling, Politik og påvirkning og Internationalt samarbejde.

92-gruppen90; 87; 88; 89; 107NGO

92-gruppen

92-gruppen blev dannet i sammenhæng med FN’s miljø- og udviklingskonference i 1992, og den består af 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer. Organisationerne kan arbejde på forskellig vis, men de arbejder alle sammen inden for områderne miljø- og udvikling og bæredygtigudvikling.

Ingeniører Uden Grænser90; 80; 81; 82; 83; 84; 85NGO

Ingeniører Uden Grænser

Ingeniører Uden Grænser hjælper udsatte mennesker med at skabe bedre overlevelsesmuligheder, og derudover hjælper de med at bygge en bedre fremtid for de mennesker, der lider under fattigdom eller katastrofer. De arbejder indenfor fire områder: rent vand, miljøet, mad sikkerhed og katastrofe parathed og hjælp.

VedvarendeEnergi90; 87; 88; 89; 107NGO

VedvarendeEnergi

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der arbejder for at vi alle tager del i den grønne omstilling. Deres arbejde foregår både lokalt, nationalt og internationalt.

Det Sociale Netværk84; 80; 107; 82NGO

Det Sociale Netværk

Det Sociale Netværk arbejder for at psykiatrien udvikler en bedre og mere sammenhængende indsats for samfundets udsatte mennesker. Desuden har de deres egne sociale indsatser, som hjælper psykisk udsatte.

Danmission80; 82; 83; 84; 85; 86; 107NGO

Danmission

Danmissions arbejde tager udgangspunkt i den kristne tro, de ønsker at styrke kristendommen globalt, og derudover afhjælpe fattigdom, lidelse og dermed skabe fred i verden gennem dialog.

TUBA80; 82; 107NGO

TUBA

TUBA er en organisation, der tilbyder gratis terapi for unge, der er vokset i familier med alkohol og/eller stofmisbrug. TUBA står for Terapi og rådgivning for Unge, der er Børn af Alkohol- og stofmisbrugere.

Frelsens Hær80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 107NGO

Frelsens Hær

Frelsens Hær er en kristen organisation, som tror på Bibelen og de oldkirkelige skrifter. Organisationen hjælper udsatte mennesker, da de ønsker at efterleve Jesus ord om næstekærlighed. Desuden ønsker Frelsens Hær at videreformidle evangeliet om Jesus Kristus.

DRC Dansk Flygtningehjælp80; 81; 82; 83; 84; 85; 86NGO

DRC Dansk Flygtningehjælp

DRC Dansk Flygtningehjælp ønsker at hjælpe mennesker på flugt, og dem som er fordrevne. Organisationen hjælper de fordrevne og flygtningene under krisen, i eksil, under bosættelse og integration i et nyt land og stadig herefter. DRC fungerer som en paraplyorganisation for 33 andre humanitære organisationer, og de arbejder i 40 lande verden over.

NGO Care

CARE

CARE hjælper verdens fattigeste mennesker, og dem som er mest udsat for klimaforandringernes konsekvenser. De arbejder med klimatilpasning, hjælp til selvhjælp og akut nødhjælp.

Læger Uden Grænser80; 81; 82; 83; 84; 85; 86NGO

Læger Uden Grænser

Læger Uden Grænser er en privat humanitær organisation, hvis primære formål er yde medicinsk nødhjælp til de mest udsatte mennesker i verden. Dette gør de, fordi organisationen mener, at alle har ret til lægehjælp.

UNICEF Danmark80; 81; 82; 83; 84; 85; 86NGO

UNICEF Danmark

FN’s Generalforsamling oprettede UNICEF efter Anden Verdenskrig for at hjælpe lidende børn i Europa og Japan. Organisationen skulle kun være midlertidig, men sådan blev det ikke, UNICEF arbejder stadig i dag med at sikre verdens børn en tryg fremtid.

MaternityFoundationSundhedNGO

MaternityFoundation

Organisationen arbejder for at gøre det mindre farligt at føde i mellem- og lavindkomst lande. Dette gør de blandt andet ved at uddanne de mennesker, som hjælper til ved fødslen.

Folkekirkens Nødhjælp80; 81; 82; 83; 84; 85; 86NGO

Folkekirkens Nødhjælp

Folkekirkens Nødhjælp arbejder for at give verdens fattigeste mennesker et værdigt liv, der ikke blot handler om at overleve.

SOS Børnebyerne80; 81; 82; 83; 84; 85; 86NGO

SOS Børnebyerne

SOS Børnebyernes fornemmeste arbejde er at sørge for, at alle børn vokser op i en familie, som kan yde tryghed og kærlighed, hvad enten det er den biologiske familie eller ej.

Dansk Røde KorsNGO

Dansk Røde Kors

Kort fortalt er Røde Kors en nødhjælps organisation, som hjælper mennesker lige meget hvilken nationalitet, etnicitet eller religion, der er tale om. De har 35.000 frivillige i Danmark og har derfor muligheden for at gøre en stor forskel!

Red Barnet80; 81; 82; 83; 84; 85; 86NGO

Red Barnet

Red Barnet arbejder for at give børn et bedre liv i Danmark og i resten af verdenen. De kæmper dermed for, at børnenes rettigheder bliver overholdt.

NGO Oxfam

Oxfam IBIS

Oxfam IBIS arbejder på at skabe retfærdighed for de mennesker, der lever uden. De ønsker at reducere ulighed ved at sørge for, at alle kan få en uddannelse og styrke den enkeltes rettigheder.

NGO IT-Politisk forening

IT-Politisk forening

Den IT-Politiske Forening ønsker at styrke borgernes frihed og rettigheder i samtidens informationssamfund.

NGO Global Aktion

Global Aktion

Global Aktion er en organisation af frivillige, der kæmper for en bedre verden! De arbejder inden for emnerne: Magt & demokrati, handel & finans, arbejdsrettigheder, klima & miljø, madsuverænitet og ressource grabbing.

NGO BIEN - Borgerlønsbevægelsen

BIEN – Borgerlønsbevægelsen

BIEN er en forkortelse af Netværk for Basisindkomst, men dette er den danske gren, som udspringer fra den internationale BIEN: Basic Income Earth Network. Foreningen kæmper for indføre ubetinget basisindkomst i Danmark.

NGO Nyt Europa

Nyt Europa

Nyt Europa er en non-profit organisation, som kæmper for at gøre Europa demokratisk og bæredygtigt.

Hack your futureAnsvarlig innovation; uddannelseNGO

Hack Your Future

Hack Your Future er en non-profit organisation, som har startet en skole for mennesker, der ikke har adgang til videregående uddannelser eller arbejdsmarkedet. Skolen tilbyder et 34 uger langt kursus inden for kodning, som de studerende forhåbentligt kan bruge til at få et job efter.

Scroll til toppen