Lokalt fællesskab

Danske NGO’er der arbejder for at forbedre menneskers liv lokalt. #Fællesskab #Hjemløseboliger #Ældre #Familie #Trygge Nabolag

Dansk Ungdoms Fællesråd NGO logo

Dansk Ungdoms Fællesråd

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) er en paraply- og interesseorganisation for samfundsengarende børne og ungdomsorganisationer. 

Liva Rehab NGO logo

Liva Rehab

Liva Rehab hjælper mennesker, som har været udsat for vold, incest og andre seksuelle overgreb. 

Anonyme Alkoholikere NGO logo

Anonyme Alkoholikere

Anonyme Alkoholikere (AA) er et fællesskab for mænd og kvinder, der ønsker at komme sig af alkoholisme.

Dansk Børnefond NGO logo

Dansk Børnefond

Dansk Børnefond støtter børn i Bangladesh, Gambia, Ghana og Sierra Leono ved at sørge for, at de kan komme i skole.

Operation Dagsværk NGO logo

Operation Dagsværk

Operation Dagsværk arbejder for at skabe solidaritet unge mennesker imellem og derudover at give dem flere muligheder i livet

PlanBørnefonden NGO logo

PlanBørnefonden

PlanBørnefonden arbejder for at give verdens mest udsatte børn et bedre liv.

Projekt Udenfor NGO logo

Projekt Udenfor

Projekt Udenfor arbejder for at øge livskvaliteten for samfundets udstødte hjemløse.

Hjælp din næste

Hjælp Din Næste arbejder for at øge livskvaliteten, for folk der bor på gaden. 

WeShelter

WeShelter

WeShelter arbejder for at give hjemløse og socialt udsatte bedre vilkår, så de kan leve et selvstændigt og meningsfyldt liv. 

Kofoeds Skole NGO logo

Kofoeds Skole

Kofoeds Skole hjælper socialt udsatte med at få et bedre liv gennem hjælp-til-selvhjælp. 

Hus Forbi NGO logo

Hus Forbi

Hus Forbi er en avis om hjemløshed. Pengene går til at hjælpe de hjemløse og sætte deres problematikker på dagsordenen. 

Mødrehjælpen NGO logo

Mødrehjælpen

Mødrehjælpen styrker og støtter sårbare familier og gravide med rådgivning og aktiviteter. 

Verdens kvinder i Danmark NGO logo

Verdens kvinder i Danmark

Organisationen arbejder for at skabe lige rettigheder og fællesskab mellem kvinder i hele verden. 

Ghana Venskab NGO logo

Ghana Venskab

Ghana Venskab arbejder med at forbedre forholdene for de mennesker, som bor i det Nordlige Ghana. 

Blossom NGO logo

Blossom

Blossom arbejder for og med kvinder i udsatte situationer, så de kan skabe et fællesskab at læne sig op ad. 

Tænketanken Frej NGO logo

Tænketanken Frej

Tænketanken Frej er en tænketank med fokus på fremtidens bæredygtige fødevaresystemer.

Mellemfolkeligt Samvirke NGO logo

Mellemfolkeligt Samvirke

Mellemfolkeligt Samvirke kæmper for ligestilling, bæredygtighed, og at ingen skal leve i fattigdom eller opleve diskrimination.

Mission Øst80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 107NGO

Mission Øst

Mission Øst er en nødhjælpsorganisation, som yder støtte i det tidligere Sovjetunionen, Asien og Mellemøsten.

Ingeniører Uden Grænser

Ingeniører Uden Grænser hjælper udsatte mennesker med at udvikle bedre lokale løsninger og forhåbentligt en bedre fremtid.

Det Sociale Netværk84; 80; 107; 82NGO

Det Sociale Netværk

Det Sociale Netværk arbejder for, at psykiatrien udvikler en bedre og mere sammenhængende indsats for samfundets udsatte mennesker.

Danmission80; 82; 83; 84; 85; 86; 107NGO

Danmission

Danmissions ønsker at styrke kristendommen globalt og derudover at afhjælpe fattigdom, lidelse og skabe fred i verden. 

Frelsens Hær80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 107NGO

Frelsens Hær

 Organisationen hjælper udsatte mennesker, da de ønsker at efterleve Jesus ord om næstekærlighed.

DRC Dansk Flygtningehjælp80; 81; 82; 83; 84; 85; 86NGO

DRC Dansk Flygtningehjælp

Organisationen hjælper flygtninge under kriser, i eksil, under bosættelse og integration i et nyt land og herefter. 

CARE

CARE hjælper verdens fattigeste mennesker, og dem som er mest udsat for klimaforandringernes konsekvenser.

Læger Uden Grænser80; 81; 82; 83; 84; 85; 86NGO

Læger Uden Grænser

Læger Uden Grænsers primære formål er yde medicinsk nødhjælp til de mest udsatte mennesker i verden.

UNICEF Danmark

UNICEF Danmark arbejder for at udsatte børn overlever og får et godt liv.

Folkekirkens Nødhjælp80; 81; 82; 83; 84; 85; 86NGO

Folkekirkens Nødhjælp

Folkekirkens Nødhjælp arbejder for at give verdens fattigeste mennesker et værdigt liv, der ikke blot handler om at overleve.

SOS Børnebyerne80; 81; 82; 83; 84; 85; 86NGO

SOS Børnebyerne

SOS Børnebyernes fornemmeste arbejde er at sørge for, at alle børn vokser op i en tryg familie.

Dansk Røde KorsNGO

Dansk Røde Kors

Kort fortalt er Røde Kors en nødhjælps organisation, som hjælper mennesker lige meget hvem de er.

Red Barnet80; 81; 82; 83; 84; 85; 86NGO

Red Barnet

Red Barnet arbejder for at give børn et bedre liv i Danmark og i resten af verden.

NGO Oxfam

Oxfam IBIS

Oxfam IBIS arbejder på at skabe retfærdighed for de mennesker, der lever uden.

Hack your futureAnsvarlig innovation; uddannelseNGO

Hack Your Future Denmark

HackYourFuture er non-profit, som tilbyder opkvalificering i programmering, så kursisterne efterfølgende kan finde job inden for IT.

Scroll to Top