Politik og samarbejde

Danske NGO’er der beskæftiger sig med internationalt samarbejde og udvikling af retfærdige politiske systemer. #Demokrati #Bevægelsesfrihed #Handelsfrihed #Retfærdige Valg

The Red Van80; 85; 86; 107NGO

The Red Van

The Red Van hjælper sexarbejdere i København ved at være til stede i deres røde bil og dermed skabe tryggere rammer for sexarbejderne til udføre deres arbejde i.

Dansk Blindesamfund80; 81; 82; 85; 86; 107NGO

Dansk Blindesamfund

Dansk Blindesamfund kæmper for, at blinde mennesker får de samme muligheder som alle andre.

Mission Øst80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 107NGO

Mission Øst

Mission Øst er en nødhjælpsorganisation, som yder støtte i det tidligere Sovjetunionen, Asien og Mellemøsten. De yder både akut nødhjælp men også langsigtede udviklings løsninger.

Landsforeningen For Økosamfund87; 88; 89; 90; 107NGO

Landsforeningen For Økosamfund

Landsforeningen for økosamfund arbejder for at udbrede økosamfundene. De tror på, at vi skal gå ind i det 21. århundrede på en bæredygtig måde. * Et økosamfund er et bofællesskab, hvor beboerne prøver at leve bæredygtigt, både i økologisk, social og kulturel forstand

Verdens Skove76; 79; 87; 88; 89; 107NGO

Verdens Skove

Verdens Skove arbejder for at sikre skovens ressourcer på en social, miljømæssig og økonomisk forsvarlig måde. Organisationen har projekter i fire latinamerikanske lande, i Ethiopien og Uganda – her prøver de at bevare regnskoven. I Danmark kæmper de for at skabe mere vild skovnatur.

Landsforeningen Levende Hav87; 88; 89; 107NGO

Landsforeningen Levende Hav

Landsforeningen Levende Hav arbejder med at genoprette og bevare havets fauna og flora. De ønsker at passe på havets økosystemer og det generelle havmiljø.

LGBT+ Danmark80; 82; 85; 86; 107NGO

LGBT+ Danmark

LGBT+ Danmark er en dansk organisation, der kæmper for lesbiske, bøsser, biseksuelle, transseksuelle og alle andre, der bryder med normerne for køn og seksualitet. De ønsker, at alle skal have de samme rettigheder nationalt ligeså internationalt.

Globalt Fokus87; 88; 89; 90; 107NGO

Globalt Fokus

Globalt Fokus er en paraplyorganisation for danske foreninger og forskellige organisationer, som alle har fokus på international udvikling, miljø og huminatær handling.

Sex&Samfund80; 85; 86; 107; 81; 82; 83NGO

Sex & Samfund

Sex & Samfund kæmper for alle menneskers seksuelle sundhed og rettigheder i og udenfor Danmark.

92-gruppen90; 87; 88; 89; 107NGO

92-gruppen

92-gruppen blev dannet i sammenhæng med FN’s miljø- og udviklingskonference i 1992, og den består af 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer. Organisationerne kan arbejde på forskellig vis, men de arbejder alle sammen inden for områderne miljø- og udvikling og bæredygtigudvikling.

VedvarendeEnergi90; 87; 88; 89; 107NGO

VedvarendeEnergi

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der arbejder for at vi alle tager del i den grønne omstilling. Deres arbejde foregår både lokalt, nationalt og internationalt.

Det Sociale Netværk84; 80; 107; 82NGO

Det Sociale Netværk

Det Sociale Netværk arbejder for at psykiatrien udvikler en bedre og mere sammenhængende indsats for samfundets udsatte mennesker. Desuden har de deres egne sociale indsatser, som hjælper psykisk udsatte.

Danmission80; 82; 83; 84; 85; 86; 107NGO

Danmission

Danmissions arbejde tager udgangspunkt i den kristne tro, de ønsker at styrke kristendommen globalt, og derudover afhjælpe fattigdom, lidelse og dermed skabe fred i verden gennem dialog.

TUBA80; 82; 107NGO

TUBA

TUBA er en organisation, der tilbyder gratis terapi for unge, der er vokset i familier med alkohol og/eller stofmisbrug. TUBA står for Terapi og rådgivning for Unge, der er Børn af Alkohol- og stofmisbrugere.

Frelsens Hær80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 107NGO

Frelsens Hær

Frelsens Hær er en kristen organisation, som tror på Bibelen og de oldkirkelige skrifter. Organisationen hjælper udsatte mennesker, da de ønsker at efterleve Jesus ord om næstekærlighed. Desuden ønsker Frelsens Hær at videreformidle evangeliet om Jesus Kristus.

NGO IT-Politisk forening

IT-Politisk forening

Den IT-Politiske Forening ønsker at styrke borgernes frihed og rettigheder i samtidens informationssamfund.

NGO BIEN - Borgerlønsbevægelsen

BIEN – Borgerlønsbevægelsen

BIEN er en forkortelse af Netværk for Basisindkomst, men dette er den danske gren, som udspringer fra den internationale BIEN: Basic Income Earth Network. Foreningen kæmper for indføre ubetinget basisindkomst i Danmark.

NGO Nyt Europa

Nyt Europa

Nyt Europa er en non-profit organisation, som kæmper for at gøre Europa demokratisk og bæredygtigt.

Scroll til toppen