Klimakrisen

Danske NGO’er, der arbejder på at stoppe klimakrisen. #Klimahandling #Ansvarligt Forbrug #Klimauddannelse #Cirkulær Økonomi #Reducer Emissioner #Klimauddannelse

Natur&Ungdom87; 88; 89NGO

Natur&Ungdom

Natur & Ungdom er en forening, der arbejder med at udvide børn og unges forståelse for naturen og miljøet.

Landsforeningen For Økosamfund87; 88; 89; 90; 107NGO

Landsforeningen For Økosamfund

Landsforeningen for økosamfund arbejder for at udbrede økosamfundene. De tror på, at vi skal gå ind i det 21. århundrede på en bæredygtig måde. * Et økosamfund er et bofællesskab, hvor beboerne prøver at leve bæredygtigt, både i økologisk, social og kulturel forstand

Verdens Skove76; 79; 87; 88; 89; 107NGO

Verdens Skove

Verdens Skove arbejder for at sikre skovens ressourcer på en social, miljømæssig og økonomisk forsvarlig måde. Organisationen har projekter i fire latinamerikanske lande, i Ethiopien og Uganda – her prøver de at bevare regnskoven. I Danmark kæmper de for at skabe mere vild skovnatur.

Landsforeningen Levende Hav87; 88; 89; 107NGO

Landsforeningen Levende Hav

Landsforeningen Levende Hav arbejder med at genoprette og bevare havets fauna og flora. De ønsker at passe på havets økosystemer og det generelle havmiljø.

Globalt Fokus87; 88; 89; 90; 107NGO

Globalt Fokus

Globalt Fokus er en paraplyorganisation for danske foreninger og forskellige organisationer, som alle har fokus på international udvikling, miljø og huminatær handling.

92-gruppen90; 87; 88; 89; 107NGO

92-gruppen

92-gruppen blev dannet i sammenhæng med FN’s miljø- og udviklingskonference i 1992, og den består af 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer. Organisationerne kan arbejde på forskellig vis, men de arbejder alle sammen inden for områderne miljø- og udvikling og bæredygtigudvikling.

VedvarendeEnergi90; 87; 88; 89; 107NGO

VedvarendeEnergi

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der arbejder for at vi alle tager del i den grønne omstilling. Deres arbejde foregår både lokalt, nationalt og internationalt.

NGO Care

CARE

CARE hjælper verdens fattigeste mennesker, og dem som er mest udsat for klimaforandringernes konsekvenser. De arbejder med klimatilpasning, hjælp til selvhjælp og akut nødhjælp.

NGO Klimabevægelsen

Klimabevægelsen

Klimabevægelsen er en forening med fokus på at reducere mængden af CO2 i verden og stabilisere klimaet.

NGO Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Naturfredningsforening er den største danske organisation, der kæmper for naturen. De er den eneste forening i Danmark, der kan rejse fredningssager, hvilket er et meget effektivt redskab til at beskytte naturen og de vilde dyr langt ud i fremtiden.

NGO Rådet for grøn omstilling

Rådet for grøn omstilling

Rådet for grøn omstilling er en uafhængig miljøorganisation, som arbejder med at fremme den grønne omstilling i samfundet.

NGO NOAH

NOAH

NOAH er en NGO, der arbejder for miljøretfærdighed og for at sikre klodens sundhed til gavn for de fremtidige generationer.

NGO Nyt Europa

Nyt Europa

Nyt Europa er en non-profit organisation, som kæmper for at gøre Europa demokratisk og bæredygtigt.

NGO Greenpeace Danmark

Greenpeace Danmark

Greenpeace Danmark er en lokal afdeling af den internationale organisation; Greenpeace. Organisationen kæmper for en klode, hvor der er plads til alle, både mennesker, dyr og planter.

Scroll til toppen