Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Naturfredningsforening er den eneste danske NGO, der kan rejse natur fredningssager. 

Danmarks Naturfredningsforening er meget mere end naturfredninger. Vi er et fællesskab for alle dem, der ønsker at handle for naturen, miljøet og klimaet. Vi giver inspiration, og gør det nemt selv at gå ud og gøre en forskel. Danmarks Naturfredningsforening – officiel mission statement


Om foreningen: Danmarks Naturfredningsforening


 Danmarks Naturfredningsforening har været en vigtig aktør ift. at begrænse virksomheder fra at ødelægge den danske natur for profit.  I dag er cirka 5 procent af Danmarks areal fredet, og Danmarks Naturfredningsforening har spillet en vigtig rolle i denne aktion.
De har mange forskellige målsætninger, som f.eks. at skabe mere plads til naturen, øge biodiversiteten og stoppe brugen af sprøjtegift. Derudover ønsker de, at Danmark skal være 100% CO2 neutral i 2040.


Projekter og arbejdeOrganisation


Globalt hovedkvarter:

Dansk hovedkvarter: København

Andre lokationer: De har afdelinger i 95 af Danmarks kommuner.

Bestyrelse: Birgitte Marcussen, Jørgen Jørgensen, Knud Erik Hansen, Leo Jensen, Louise Holst Hemmingsen Villumsen, Maria Reumert Gjerding, Sebastian Jonshøj og Thorkild Kjeldsen


NGO’ens historie i Danmark


Tidslinje

 •    1911: Stiftes som Foreningen for Naturfredning – med formålet “at medvirke for Bevarelse af smukke og ejendommelige Dele af Danmark”   
 •   1925: Foreningen skifter navn til Danmarks Naturfredningsforening  
 •   1967: Foreningen stifter Danmarks Naturfond – som skal opkøbe og pleje naturområder i Danmark.  
 •   1975: Vedtægterne ændres så miljøet får et stigende fokus  
 •   1986: Målinger viser forøget iltsvind i de danske farvande, Danmarks Naturfredningsforening reagerer med kampagnen: “Red Havet Omkring Danmark NU!”, der er startskuddet til iværksættelsen af den hidtil største og dyreste indsats på miljøområdet, Vandmiljøplanen, som Folketinget vedtog i 1987 

Nævneværdige resultater

 •    2018: Foreningen sender 170 klagesager til Natur- og Miljøklagenævnene – og vinder 85% af sagerne.  
 •   U.Å.: Danmarks Naturfredningsforening rejser 4-5 fredningssager om året.  
 •   1940: Fredning af Skagensgren  
 •   1983: Fredning af Høje Møn og Mønsklint  
 •   1992: Fredning af Vestamager  
 •   2011: Fredning af Madsebakke  
 •   2013: Fredning af Brorfelde 

Kontroverser

 •    2021: Organisationen får kritik af Socialdemokratiet, som beskylder organisationen for at give misvisende informationer i sammenhæng med det omstridte byggeri på Amagerfællede. Danmarks Naturfredningsforening udtaler, at der allerede er 14% procent mindre bynatur i København end før, dette, mener socialdemokratiet, ikke har hold i virkeligheden. Danmarks Naturfredningsforening argumenterer for, at de faldende procenter er pr. københavner. 

Skandaler

 •    2006: Interne stridigheder starter, da den nye præsident Ella Marie Bisschop-Larsen vælges ind i Danmarks Naturfredningsforening. Flere af organisationens egne medlemmer og udefrakommende beskylder hende for at ændre kursen, således at det kun er det økologiske landbrug, som er i fokus og ikke længere naturen som helhed. 

Lignende NGO’er


Denne side er skrevet af Our Only Home (2022-10-31)

Referencer:

Information fra CVR: link
Wikipedia: da
Foreningens hjemmeside: dn
Kritik: dansknatur
Kritik: landbrugsavisen

Scroll to Top