Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Naturfredningsforening logo

Danmarks Naturfredningsforening er den største danske organisation, der kæmper for naturen. De er den eneste forening i Danmark, der kan rejse fredningssager, hvilket er et meget effektivt redskab til at beskytte naturen og de vilde dyr langt ud i fremtiden.


Projekter og arbejdeOm foreningen: Danmarks Naturfredningsforening


Danmarks Naturfredningsforening har været en vigtig aktør ift. at begrænse virksomheder fra at ødelægge den danske natur for profit.  I dag er cirka 5 procent af Danmarks areal fredet, og Danmarks Naturfredningsforening har spillet en vigtig rolle i denne aktion.
De har mange forskellige målsætninger, som f.eks. at skabe mere plads til naturen, øge biodiversiteten og stoppe brugen af sprøjtegift. Derudover ønsker de, at Danmark skal være 100% CO2 neutral i 2040.


Organisation


Globalt hovedkvarter: København

Dansk hovedkvarter:

Andre lokationer: Der er afdelinger i 95 af Danmarks kommuner.

Bestyrelse: Birgitte Marcussen; Jørgen Jørgensen; Knud Erik Hansen; Leo Jensen; Louise Holst Hemmingsen Villumsen; Maria Reumert Gjerding; Sebastian Jonshøj; Thorkild Kjeldsen


NGO’ens historie i Danmark


Tidslinje

 • 1911: Stiftes som Foreningen for Naturfredning – med formålet “at medvirke for Bevarelse af smukke og ejendommelige Dele af Danmark”
 • 1925: Foreningen skifter navn til Danmarks Naturfredningsforening
 • 1967: Foreningen stifter Danmarks Naturfond – som skal opkøbe og pleje naturområder i Danmark.
 • 1975: Vedtægterne ændres så miljøet får et stigende fokus
 • 1986: Målinger viste forøget iltsvind i de danske farvande, Danmarks Naturfredningsforening reagerede med kampagnen: “Red Havet Omkring Danmark NU!”, der blev startskuddet til iværksættelsen af den hidtil største og dyreste indsats på miljøområdet, Vandmiljøplanen, som Folketinget vedtog i 1987

Nævneværdige resultater

 • 2018: Foreningen sendte 170 klagesager til Natur- og Miljøklagenævnene – og vandt 85% af sagerne.
 • U.Å.: Danmarks Naturfredningsforening rejser 4-5 fredningssager om året.
 • 1940: fredning af Skagensgren
 • 1983: fredning af Høje Møn og Mønsklint
 • 1992: fredning af Vestamager
 • 2011: fredning af Madsebakke
 • 2013: fredning af Brorfelde

Kontroverser

 • 2021 : Får Kritik af socialdemokratiet, som beskylder organisationen for at give misvisende informationer. I sammenhæng med det omstridte byggeri på Amagerfællede, udtaler Danmarks Naturfredningsforening, at der allerede er 14% procent mindre bynatur i København end før. Dette, siger socialdemokratiet, ikke har hold i virkeligheden. Danmarks Naturfredningsforening argumenterer for, at de faldende procenter er pr. københavner.

Skandaler

 • 2006 : Interne stridigheder der startede i 2006, da den nye præsident Ella Marie Bisschop-Larsen blev valgt ind i DN – flere af organisationens egne medlemmer og udefrakommende beskylder hende for at ændre kursen, således at det kun er det økologiske landbrug, som er i fokus og ikke længere naturen som helhed.

Referencer:

Information fra CVR: link
Wikipedia: da
Foreningens hjemmeside: dn
Kritik: dansknatur
Kritik: landbrugsavisen


Lignende NGO’er


Denne side er skrevet af Our Only Home (2021-08-28)

Scroll til toppen