Danner

Danner arbejder med at stoppe vold i nære relationer med særligt fokus på kønsbaseret vold. 

Vold mod kvinder og børn er et globalt problem. Faktisk er det et af de største brud på basale menneskerettigheder. I Danner arbejder vi – nationalt og internationalt – for at stoppe vold i nære relationer med et særligt blik for kønsbaserede vold. Vi arbejder for at skabe respektfulde normer og en tidssvarende lovgivning, der giver kvinder og mænd samme de rettigheder. I støtten til voldsudsatte bruger vi velbeskrevne metoder, som tager udgangspunkt i den enkeltes situation. Danner – officiel mission statement


Om foreningen: Danner


Dannerhuset blev allerede startet som et socialtilbud for kvinder i slutningen af 1800-tallet, og de arbejder stadig på at hjælpe kvinder i dag. I dag fokuserer de dog på kvinder (og børn), som er udsat for vold i deres nære relationer. De tilbyder ambulant rådgivning, narrativ terapi, naturbaseret terapi og psykologfaglig støtte. Som kvinde i en voldelig relation kan man nemt henvende sig til Danner og have en uforpligtende samtale om sin situation, eller man kan blive en del af deres initiativ Sig det til nogen, hvilket er et rådgivningsforløb. Desuden kan Dannerhusets krisecenter bruges som et værested for kvinder, der ikke længere kan være derhjemme grundet vold. Kvinderne er selvfølelig velkommen til at medbringe deres børn med.

De arbejder også med at skabe viden og dokumentation om vold mod kvinder i nære relationer. Denne viden bruger de til at videreudvikle og fremme debatten på den politiske scene, og desuden bruger Danner det i deres direkte arbejde med kvinderne ved at udvikle deres støtte og rådgivning. 


Organisation


Globalt hovedkvarter:

Dansk hovedkvarter: København

Andre lokationer:

Bestyrelse: Vibeke Abel, Charlotte Mathilda Sørensen, Helle Nielsen, Esma Birdi, Annemette Juul, Charlotte Bøll Larsen, Anne Rytter, Charlotte Ahrendt Steen, Signe Borker Bjerre og Ida Devald.


NGO’ens historie i Danmark


Tidslinje

  • 1873: Grevinde Danner opfører Dannerhuset på Nansensgade, som gives til gifte kvinder og enker.
  • 1875: Huset er færdigbygget med 52 værelser til kvinderne. De betaler ikke husleje men sørger selv for mad og brændsel.
  • 1978: Stiftelsen er ved at gå fallidt. Huset bliver derfor solgt til et firma, som agter at rive huset ned. Det skabber protester fra beboerforeningen på Nansensgade, og de søger Fredningsstyrelsen om en fredning af huset. På grund af protesterne skal salget af huset først godkendes af Justitsministeren.
  • 1979: Sagen om Dannerhuset bliver offentlig kendt, og kommunen ender med at tilbyde Kvindebevægelsen at købe huset for 3,5 millioner, selvom de godt er klar over, at organisationen ikke har råd til dette. Kvindebevægelsen begynder derfor at henvende sig til andre organisationer af samme sind for at lave en sammenslutning. Dog godkendes ejendomsfirmaet til at rive huset ned i slutningen af 1979, og just som det skal til at ske, erklæres huset fredet.
    Kvindebevægelsen bliver igen tilbudt at købe huset, men denne gang af den nystiftede Danner-forening og til en billigere pris nemlig 2,8 millioner. Organisationen har stadig ikke pengene men vælger at gå ud og indsamle pengene i stedet. Det bliver klart at vold mod kvinder er et emne, som står mange danskere kært, og Kvindebevægelsen ender med at have 400.000 tusinde kroner i overskud. Huset sættes i stand med støtte fra kommunen og stat, således at det er arbejdsløsekvinder, der hjælper til med det.
  • 2005: Der ansættes en direktør og en leder af krisecenteret, derudover etablerer de et videnscenter og en projektafdeling.Lignende NGO’er


Denne side er skrevet af Our Only Home (2022-11-14)

Scroll to Top