Dansk Blindesamfund

 Dansk Blindesamfund kæmper for, at blinde mennesker får de samme muligheder som alle andre.

Dansk Blindesamfund er en uafhængig privat forening, opbygget og ledet af mennesker, der er blinde eller stærkt svagsynede. Foreningens formål er at varetage blinde og stærkt svagsynedes interesser for herigennem at sikre ligestilling med andre borgere i samfundet samt mulighed for selvbestemmelse over eget liv og egen tilværelse. Vi udgør et landsdækkende fællesskab, hvor vi inspirerer og støtter hinanden. Vi støtter endvidere aktivt blinde og stærkt svagsynede i udviklingslandene. Dansk Blindesamfund – officiel mission statement


Om foreningen: Dansk Blindesamfund


Organisationen arbejder for et inkluderende samfund, de ønsker altså at integrere blinde og svagtseende på alle måder i alle dele af samfundet. De arbejder for at flere med synshandicap får en uddannelse, får et arbejde, ikke er ensomme og lever et aktivt og selvstændigt liv.

Dansk Blindesamfund tilbyer rådgivning, rehabilitering, netværk og kurser til de mennesker, som har et synshandicap. De arbejder politisk med at forbedre blindes muligheder i samfundet, og de skubber desuden til institutioner og civilsamfund med samme formål.


Projekter og arbejde


 • Kurser for synshandicappede

  🟢 Et kursuscenter hvor synshandicappede kan lære om alt lige fra kunsthåndværk til brug af internettet.


Organisation


Globalt hovedkvarter: Høje-Taastrup

Dansk hovedkvarter: 20 lokale afdelinger

Andre lokationer:

Bestyrelse: Henrik Jensen; Susanne Tarp; Torben Søbirk; Bente Weinreich; Bente Eckmann; Kim Jacobsen; Lisbeth Kristiansen Jensen; Jan Friis; Danni Lundgren; Keld Verner Nielsen; Susan Skov Hviid Jensen; Gert Weingardt; Jan Toftegaard Eliasen; Kim Thrane Christensen; Helle Kaas Schmidt; Thorben Koed Thomsen; Jens Peter Kristiansen; Per Dommerby Kristiansen; Torben Gjering Frederiksen; Lars Peter Petersen; Karen Marie Pedersen; Lotte Tobiasen; Michael Bülow Davidsen; Jørgen Bak; Hans Rasmussen


NGO’ens historie i Danmark


Tidslinje

 • 1911: Dansk Blindesamfund (DBS) bliver startet af en flok unge blinde, som ikke har de samme rettigheder som seende på dette tidspunkt. Organisationen begynder at udgive deres medlemsblad på punktskrift.
 • 1914 : Dansk Blindesamfund får sin første sejr, da fattigloven § 61 bliver ændret, således at blinde borgere ikke mister deres borgerrettigheder, hvis de modtager fattighjælp.
 • 1935: Organisationen hjælper sine medlemmer med at anskaffe radioer, da de på dette tidspunkt er dyre, og da radioen er en af de eneste måder, blinde kan følge med i nyhedstrømmene på.
 • 1 949: DBS starter en førehundsordning.
 • 1 950: DBS sender sine første 10 førehunde på arbejde i landet.
 • 1958: Organisationen starter en konsulentordning for blinde med opklarende information om lovgivning for mennesker med synsproblemer.
 • 1970’erne: Nogle af DBS’ medlemmer starter en gruppe kaldet “Blinde og svagsynedes Interessegruppe for Erhverv og Uddannelse”. DBS opfører tre Solgavehjem, som er plejehjem og boliger for blinde.
 • 1980: Dansk Blindesamfunds Ungdom bliver dannet for blinde mellem 16 og 36 år.
 • 1983: Organisationen stater en solidariteitsfond, som skal støtte svagtseende og blinde i Afrika og Asien. 1% af DBS’ årlige nettooverskud går dermed til internationalt arbejde. De starter også øjenfonden, og her går pengene til forskning om forebyggelse af øjensygdomme.

Hvordan kan du hjælpe?


Lignende NGO’er


Denne side er skrevet af Our Only Home (2023-01-19)

Referencer:

Scroll to Top