Dansk Kvindesamfund

Dansk Kvindesamfund er Danmarks ældste kvindeorganisation fra 1871. 

Vides ikke da deres hjemmeside er under ombygning. Dansk Kvindesamfund – officiel mission statement


Om foreningen: Dansk Kvindesamfund


Dansk Kvindesamfund har en meget lang historie, da de allerede begyndte at arbejde for ligestilling mellem kønnene tilbage i 1871. En lille bid af Dansk Kvindesamfunds første formålsparagraf lød således: “… at hæve Kvinden i aandelig, sædelig og økonomisk Henseende og saaledes tillige gøre hende til et selvstændigere Medlem af Familie og Stat, navnlig ved at aabne Adgang til Selverhverv.” I dag arbejder de stadig for at fremme kvinders rettigheder, og organisationen har haft stor indflydelse på kvindepolitikken i Danmark. De har både skubbet til lokale og nationale initiativer.

I 1885 begyndte Dansk Kvindesamfund at udgive bladet “Kvinden & Samfundet”, det er verdens ældste kvindeblad, og der udgives stadig 4 numre om året.


Organisation


Globalt hovedkvarter:

Dansk hovedkvarter: København

Andre lokationer:

Bestyrelse: Vides ikke da deres hjemmeside er under ombygning.


NGO’ens historie i Danmark


Tidslinje

  • 1871: Organisationen bliver stiftet under navnet “Comité local de l’association internationale des femmes”, fordi den oprettes som en lokalafdeling af en international organisation i Frankrig. I løbet af et år skifter organisationen navn til Dansk Kvindesamfund. Organisationen etableres, da kvinder stort set ingen rettigheder har på dette tidspunkt.
  • 1872: Organisationen åbner Handelsskolen for Kvinder.
  • 1874: De åbner Søndagsskolen for Kvinder.
  • 1885: Dansk Kvindesamfund udgiver deres blad Kvinden & Samfundet.
  • 1895: Dansk Kvindesamfund åbner Tegneskolen for Kvinder.
  • 1940-1950: Under besættelsen var organisationen med til at stifte Danske Kvinders Beredskab og Danske Kvinders Samfundstjeneste.
  • 2005: Dansk Kvindesamfund åbner et krisecenter i København.

Nævneværdige resultater

  • 1880: Med stort pres fra Dansk Kvindesamfund vedtages en lov, der giver gifte kvinder ret til at råde over egne tjente penge.
  • 1916-1921: Siden 1883 havde Dansk Kvindesamfund krævet ligeløn mellem kvinder og mænd, og i 1916 fik organisationen en kvinde ind i “Den Store Lønningskommission”, og i 1919 vedtages den første lov om ligeløn blandt offentligt ansatte, og i 1921 vedtages loven om kvinder og mænds lige adgang til stillinger i det offentlige. 

Hvordan kan du hjælpe?


Lignende NGO’er


Denne side er skrevet af Our Only Home (2022-11-07)

Referencer:

Scroll to Top