Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forening logo

Organisationen arbejder med at bevare et rigt fugleliv i Danmark.


Projekter og arbejdeOm foreningen: Dansk Ornitologisk Forening


Dansk Ornitologisk Forening arbejder for alle danske fugles velbefindende. Det er en frivillig organisation med 13 lokalafdelinger i Danmark. Disse afdelinger planlægger omkring 500 ture og møder hvert år, hvor de frivillige og medlemmer kan dukke op. De frivillige er med til at beskytte lokale naturområder, som f.eks. at beskytte reder, optælle fugle eller påvirke myndighederne.


Organisation


Globalt hovedkvarter: København

Dansk hovedkvarter: Bornholm; Fyn; Nordøst Jylland; Vest Jylland; Østjylland; Sydvest Jylland; Sydøst Jylland; Sønder Jylland; Fyn; Nordsjælland; Vestsjælland; Storstrøm

Andre lokationer:

Bestyrelse: Egon Østergaard; Boris Schønfeldt; Stefan Stürup; Nils-Erik Norsker; Hans Meltofte; Kirsten Marie Haugstrup; Ole Friis Larsen; Peter Bonne Eriksen; Kim Skelmose; Lene Smith; Andreas Winding; Rie Birkelund Elgaard Jensen; Nina Yasmin Ali


NGO’ens historie i Danmark


Tidslinje

  • 1915: Organisationen bliver stiftet.
  • 1996 : Dansk Ornitologisk Forening (DOF) starter en undergruppe kaldet Navnegruppen. Gruppen navngiver samtlige af verdens fuglearter i på en website. Den sidste opdatering var i 2010.
  • 2021: DOF har en website/database, som både kan tilgås via internettet eller app. Her kan brugere indtaste observationer og lokaliteter, som DOF kan bruge som datagrundlag. I 2021 var der 28.556.082 observationer og  20.437 lokaliteter i databasen.
  • U.å: DOF bliver medlem af BirdLife International, som er et globalt netværk af fugle- og naturbeskyttelses organisationer.
  • U.å: DOF stifter Fugleværnsfonden, som nu ejer 20 fuglereservater, som plejes af frivillige.

Referencer:


Lignende NGO’er


Denne side er skrevet af Our Only Home (2022-06-10)

Scroll til toppen