Dansk Røde Kors

Dansk Røde Kors logo

Kort fortalt er Røde Kors en nødhjælps organisation, som hjælper mennesker lige meget hvilken nationalitet, etnicitet eller religion, der er tale om. De har 35.000 frivillige i Danmark og har derfor muligheden for at gøre en stor forskel!

Danmark og verden er i forandring, og alt for mange mennesker rammes af konflikter, naturkatastrofer, forfølgelse, ulighed og isolation. Vi vil arbejde for et samfund og en verden, hvor
medmenneskelighed og fællesskaber binder os sammen. Røde Kors vil altid være til stede og handle på de humanitære behov, vi ser. Derfor vil vi være den bevægelse, der gør medmenneskelighed til en folkesag i Danmark.
Dansk Røde Kors – officiel mission statement


Projekter og arbejdeOm foreningen: Dansk Røde Kors


Røde Kors blev startet for 150 år siden og har i denne tid hjulpet mennesker over hele verden igennem ensomhed, krig og katastrofer. Organisationen har i alt 13 millioner frivillige i 192 lande. I Danmark har Røde Kors 204 afdelinger over hele landet, der er meget til at skabe fællesskaber for ensomme og sårbare mennesker. Hvert år besøger Røde  Kors’ frivillige helt op til 4500 ensomme ældre og holder 500 døende i hånden. Røde Kors her enormt mange aktiviteter i Danmark, og nogle af dem inkluderer: Familienetværk, Besøgstjeneste, Sygehusbesøgstjeneste, Samtalegrupper for børn af indsatte, Vågetjeneste, Qnet, Integration, Fængselsbesøgstjeneste, Nørklere, Skoletjeneste, Førstehjælp mm.

Desuden har Røde Kors en speciel mulighed for at yde førstehjælp i krigs- og konfliktzoner, da det er skrevet ind i Genevekonventionen, at Røde Kors kan yde neutral hjælp til ofrene på begge sider af en konflikt. Næsten alle lande i verden har underskrevet Genevekonventionen.

Da Røde Kors arbejder i 183 ud af 193 lande i verden, er de altid tilstede, når en katastrofe rammer. De hjælper både under naturkatastrofer som orkaner og oversvømmelser, men også under mere samfundsbetingede og stille katastrofer som sygdom og sult.

Røde Kors er altså med til at yde uundværlig hjælp i hele verden!


Organisation


Globalt hovedkvarter: Geneve

Dansk hovedkvarter: København

Andre lokationer: 204 lokale afdelinger

Bestyrelse:


NGO’ens historie i Danmark


Tidslinje

 • 1876: Foreningen af syge og såredes pleje under krigsforhold blev oprettet, og i det første år uddannede foreningen sygeplejersker og tilbød førstehjælp til politifolk, skovarbejdere og andre med et farligt job. Senere skiftede foreningen navn til Dansk Røde Kors.
 • 1917: De første lokale Røde Kors afdelinger bliver grundlagt.

NGO’ens internationale historie


Tidslinje

 • 1863: Henri Dunant starter Den Internationale Røde Kors Komite (IRKK) i Schweiz
 • 1864: Organisationen overtalte regeringer til at indføre den første Geneve Konvention. Røde Kors var for første gang aktiv i den dansk-tyske krig i 1864. I løbet af de næste 50 år spredte organisationen sig internationalt.
 • 1914: Da Første Verdenskrig udbrød oprettede Røde Kors et “Central Prisoners of War Agency”, som skulle hjælpe familier med at finde deres tilfangetagede sønner. Dette udviklede sig dog, og dette agency tog flere opgaver på sig gennem de næste 4 år.
 • 1918: Efter krigen og med fred i sigte, ønskede mange nationale foreninger at Røde Kors skulle forandre sig, derfor startede de “the League of Red Cross Societies”. Denne afdeling skulle være det fremtidige koordinerings og støtteorgan for organisationen. Men de konflikter som kom i kølvandet på Første Verdenskrig understregede nødvendigheden for en neutral mellemmand, og derfor fortsatte IRKK med at være aktiv – specielt udenfor Europa.
 • 1929: Røde Kors overtalte regeringerne til at udarbejde en ny Geneve Konvention, som beskyttede krigsfangere i højere grad. Desværre blev udarbejdelsen ikke færdig i tiden, inden Anden Verdenskrig brød ud.
 • 1939-1945: I årene under Anden Verdenskrig udvidede Røde Kors endnu engang deres arbejde. De sendte nødhjælpsforsyninger på tværs af kloden, de hjalp med at udleverer tusinder af beskeder mellem familier, i flere år efter krigen, tog de imod anmodninger om forsvundne familiemedlemmer.
 • 1949: Regeringerne bliver enige om at forny de eksisterende tre Geneve Konventioner. Derudover inkluderede de en ny protokol, som skulle beskytte civile, som boede under fjendens kontrol.
 • 1977: Der blev vedtaget to protokoller til Geneve konventionerne, hvoraf den første var gældende på internationale væbnede konflikter og den anden på interne konflikter. Protokollerne indeholdt også regler om fjendtlighedernes gennemførelse.

Nævneværdige resultater

 • 1917: Den Norske Nobelkomite tildeler Nobels Fredspris til Røde Kors.
 • 1944: Organisationen får igen tildelt Nobels Fredspris pga. deres arbejde under Anden Verdenskrig.
 • 1963: Til Røde Kors’ 100 års jubilæum, blev organisationen tildelt Nobels Fredspris pga. deres store arbejde i de sidste 100 år. Prisen blev delt med “the League of Red Cross Societies” en forgrening af organisationen selv.

Kontroverser

 • I lang tid har homoseksuelle mænd ikke haft lov til at donere blod til Røde Kors pga. risikoen for at transmittere sygdom gennem blodet. Dette er blevet kritiseret af grupper for homoseksuelles rettigheder. I de senere år har flere lande droppet disse regler, såsom Israel, Italien, Argentina mm.

Skandaler

 • 2010: Røde Kors indsamlede en halv milliard efter jordskælvet i Haiti, og med denne sum lovede de at hjælpe Haiti tilbage på benene efter katastrofen. Men NPR og Pro Republica undersøgte, hvor de donerede pengene forsvandt hen efter krisen. Røde Kors mener, at de hjalp 130.000 mennesker med at finde et hjem, men i 2015 var der stadig kun bygget 6 huse efter jordskælvet. Både indbyggere og statsministeren i Haiti forstår ikke, hvor pengene er blevet af.
 • 2012: Efter orkanerne Sandy og Isaac donerede amerikanerne mange penge til Røde Kors, således at de kunne yde nødhjælp, men det har senere vist sig, at en del af pengene blev brugt til at skabe god PR for organisationen.
 • 2014-2016: Ansatte, bankmænd, og frivillige i Røde Kors har svindlet for op til 40 millioner kroner. Disse midler skulle være brugt i kampen mod Ebola i Sierra Leone, Liberia og Guinea.
 • 2015-: Enogtyve af Røde Kors ansatte er blev fyret som følge af at have købt sig til seksuelle ydelser i de lande, hvor organisationen skulle hjælpe udsatte.
 • 2021: Røde Kors beskyldtes for at skabe valgfusk i Hviderusland. Organisationen havde knap 3000 valgtilforordnede under valget, og således var der Røde Kors medlemmer til stede på næsten halvdelen af valgstederne. Efter valget blev Røde Kors’ præsident udvalgt til sundhedsminister i Hvideruslands, og dette er et brud på den politisk uafhængige organisation, som Røde Kors er!

Referencer:


Lignende NGO’er


Denne side er skrevet af Our Only Home (2022-03-08)

Scroll til toppen