Den Danske Afganistan Komite DAC

Den Danske Afghanistanske Komite (DAC) arbejder for, at alle afghanere får lige adgang til sundhedstjenester.

lige adgang til sundhed for alle afghanere – med særlig fokus på kvinder, børn og udsatte grupper – for derved at øge livskvaliteten for den afghanske befolkning Den Danske Afganistan Komite DAC – officiel mission statement


Om foreningen: Den Danske Afganistan Komite DAC


DAC blev startet tilbage i 1984 og har siden da arbejdet i både den sekundære og primære sundhedssektor. De arbejder for at alle afghanere kan få adgang til sundhedsydelser med særlig fokus på børn, kvinder og udsatte mennesker. De laver også oplysningsarbejde, da de forsøger at øge befolkningens kendskab til de sundhedsydelser, som loven berettiger befolkningen til. Igennem dette arbejde kan de øge livskvaliteten for den afghanske befolkning.


Organisation


Globalt hovedkvarter:

Dansk hovedkvarter: Hvidovre

Andre lokationer:

Bestyrelse: Elin Petersen, ​Toke Barfod, ​Ole Frank Nielsen, Donya Barakzai​ og Jan Petersen​.


NGO’ens historie i Danmark


Tidslinje

  • 1984: DAC bliver stiftet. 

Nævneværdige resultater

  • 1989: DAC opretter et nødhospital i Nangahar provinsen i Afghanistan, men det må lukke kort efter på grund af krigshandlinger.
  • 1990-1992: DAC driver et sygehus for 40.000 afghanske flygtninge i Chitral i Pakistan nær den afghanske grænse.
  • 1998-2015: De driver et sundhedssystem for 600.000 mennesker i distrikterne Gozarah, Pasthoon Zarghoon og Obei. Det hsr nu over 300 ansatte fordelt på et distrikt hospital, 19 sundhedsklinikker og 181 sundhedsposter. Desuden har de tilknyttet 362 sundhedsmedarbejdere i landbyen og tre mobile sundhedsteams.

Lignende NGO’er


Denne side er skrevet af Our Only Home (2023-01-07)

Scroll to Top