Mand stiller et borgerforslag imens en menneskemængde stemmer ja

Borgerforslag

Et levende demokrati

Borgerforslag er også en integreret del af et levende demokrati. Borgere går sammen om at gøre opmærksom på et bestemt emne og organiserer demonstrationer, møder eller indsamler underskrifter. Et borgerinitiativ adskiller sig normalt fra f.eks. en organisation eller en interessegruppe, fordi det er en civilsamfundsindsats for at henlede opmærksomheden på et specifikt spørgsmål og ikke omfatter en bredere tematisk ramme. Desuden er borgerinitiativer ofte løst organiseret og følger ikke en streng organisatorisk ramme. For det meste handler borgerinitiativer om miljømæssige, sociale eller politiske spørgsmål. 

Borgerforslag i Danmark

I Danmark har vi et initiativ, som hedder borgerforslag. Et borgerforslag kan fremstilles af alle, som har stemmeret til folketingsvalget, kan finde tre andre medstillere og overholde reglerne for ordningen. Hvis dit forslag får 50.000 underskrifter, kan det blive stillet som beslutningsforslag i Folketinget. I Folketinget vil politikerne skulle stemme om forslagets skal træde i kraft. Nogle af de initiativer, som har fået 50.000 underskrifter, er: at afskaffe uddannelsesloftet, indføre en klimalov, obligatorisk organdonation efter fyldt 18 år, ændring af ferieloven mm. Du kan se de forskellige borgerforslag, som på nuværende tidspunkt er mulige at underskrive her.

Dog er samfundet også præget af uofficielle forslag. Et uofficielt borgerforslag er ikke registreret på den officielle borgerforslags hjemmeside og laves f.eks. af NGO’er på deres egne hjemmesider. NGO’erne arbejder på at samle underskrifter ind til et bestemt formål, så de kan fremlægge det for politikerne med stort momentum. For eksempel har Dyrenes Beskyttelse på nuværende tidspunkt en kampagne kørende for at gøre det ulovligt at opdrætte turbokyllinger. Dyrenes Beskyttelse håber på at få nok underskrifter til at kunne skubbe til politikerne og lovgivningen.

Hvordan starter man et borgerforslag?

Ønsker du at være en del af det aktive demokrati og starte dit eget borgerforslag?

Danske historiske borgerforslag

Ønsker du at lære mere om nogle af Danmarks mest kendte borgerforslag, kan du klikke dig videre her.

Europæiske Borgerinitiativer

Der også mulighed for at starte initiativer på europæisk plan, for eksempel har EU udviklet en mekanisme kaldet det det europæiske borgerinitiativ [ref], hvor borgere selv kan starte initiativer, som slutteligt kan have en effekt på alle EU-medlemsstater. På vores websted kan du i afsnittene “Nyheder” og “Podcast” finde mange artikler og podcast-episoder om forskellige europæiske borgerinitiativer og om, hvad du skal bruge for at starte dit egen europæiske borgerinitiativ.

Det Europæiske Borgerinitiativ

Store problemer skal løses internationalt, læs om det europæiske borgerinitiativ (European Citizens Initiative) her.

Hvordan starter man et Europæisk borgerinitiativ

Det europæiske borgerinitiativ kan have internationale konsekvenser, men det er kravene til processen også.

Scroll to Top