Borgere stemmer på et borgerforslag som er præsenteret af en mand

Danske historiske borgerforslag

Historiske borgerforslag i Danmark

Borgerforslags ordningen blev startet i 2018 i Danmark og siden da, er der blevet oprettet mere end 1.103 danske borgerforslag, og 31 af dem har fået mere end de nødvendige 50.000 underskrifter.  Ud af de 31 er 6 borgerforslag blevet vedtaget i Folketinget. I det næste vil vi give en kort oversigt over de 6 borgerforslag.

14 maj 2020: Dansk klimalov

Det første danske borgerforslag der blev til lov, sikrede en dansk klimalov, som sørger for at Danmark forpligter sig ambitiøse nationale klimamål, som også lever op til Parisaftalen. Målene sikres ved at lave delmål hver femte år i 15 år. 

23 juni 2020: Sorgorlov  

Den nye lov sikrer at forældre kan tage sorgorlov i et halvt år efter, de har mistet et barn i alderen 0 til 18 år. I dette halve år er der ingen krav til at forældrene gå på job eller søger job. 

3 juni 2021:  Stop centralisering af kræftbehandling

Vedtagelsen sikrer, at børne kræftbehandlingen kan blive ved med at foregå i Aalborg, Aarhus, Odense og København, og dermed ikke bliver centraliseret på Rigshospitalet i København. 

En gruppe er gået i gaden for at diskutere et dansk borgerforslag

3 juni 2021: Fødsels- og forældreforberedende undervisningsforløb 

Borgerforslaget sikrer fødedenes rettigheder, det vil sige, at de får ret til fødsels- og forældreforberedende undervisningsforløb, desuden at vælg om de vil overnatte på fødestedet efter fødslen eller tage hjem med ret til et opfølgende besøg fra jordemoderen. Slutteligt har kvinderne ret til jordemoderstøtte under hele graviditeten. 

14 februar 2020: Bedre hjælp til forældre som mister deres spædbørn 

Loven sørger for, at sundhedsplejersker skal tilbydes en særlig efteruddannelse i at støtte og hjælpe forældre, der uventet mister deres spædbarn. 

8 juni 2022: Medfaderskab i regnbuefamilier

Folketinget anerkender med dette borgerforslag medfaderskab i regnbuefamilier. Dette betyder at familier med to fædre ligestilles med familier med en mor og en far eller to mødre.

Referencer

B 72 – 2021-22 (oversigt): Forslag til folketingsbeslutning om at anerkende medfaderskab i regnbuefamilier (borgerforslag). / Folketinget (ft.dk)

Her er en oversigt over de 31 borgerforslag, der har fået 50.000 støtter | Tjekdet

LGBT+ DanmarkEn vigtig hensigtserklæring: Folketinget har vedtaget beslutningsforslag om medfaderskab  – LGBT+ Danmark

Scroll to Top