Danske historiske borgerforslag

Historiske borgerforslag

Borgerforslags initiativet blev startet i 2018 og siden da, er der blevet oprettet mere end 1.103 borgerforslag, og 31 af dem har fået mere end de nødvendige 50.000 underskrifter.  Ud af de 31 er 6 borgerforslag blevet vedtaget i Folketinget. I det næste vil vi give en kort oversigt over de 6 borgerforslag.

Første forslag vedtages den 14 maj 2020. 

Borgerforslaget sikrede en dansk klimalov, som sørger for at Danmark forpligter sig ambitiøse nationale klimamål, som også lever op til Parisaftalen. Målene sikres ved at lave delmål hver femte år i 15 år. 

Andet forslag vedtages den 23 juni 2020. 

Den nye lov sikrer at forældre kan tage sorgorlov i et halvt år efter, de har mistet et barn i alderen 0 til 18 år. I dette halve år er der ingen krav til at forældrene gå på job eller søger job. 

Tredje forslag vedtages den 3 juni 2021. 

Vedtagelsen sikrer, at børne kræftbehandlingen kan blive ved med at foregå i Aalborg, Aarhus, Odense og København, og dermed ikke bliver centraliseret på Rigshospitalet i København. 

En kvinde underskriver papirer efter at have dømt en sag. Der ligger en dommer hammer på bordet.

Fjerde forslag ved tages den 3 juni 2021. 

Borgerforslaget sikrer fødedenes rettigheder, det vil sige, at de får ret til fødsels- og forældreforberedende undervisningsforløb, desuden at vælg om de vil overnatte på fødestedet efter fødslen eller tage hjem med ret til et opfølgende besøg fra jordemoderen. Slutteligt har kvinderne ret til jordemoderstøtte under hele graviditeten. 

Femte forslag vedtages d. 14 februar 2020. 

Loven sørger for, at sundhedsplejersker skal tilbydes en særlig efteruddannelse i at støtte og hjælpe forældre, der uventet mister deres spædbarn. 

Det sjette forslag blev vedtaget d. 8 juni 2022.

Folketinget anerkender med dette borgerforslag medfaderskab i regnbuefamilier. Dette betyder at familier med to fædre ligestilles med familier med en mor og en far eller to mødre.

Referencer

B 72 – 2021-22 (oversigt): Forslag til folketingsbeslutning om at anerkende medfaderskab i regnbuefamilier (borgerforslag). / Folketinget (ft.dk)

Her er en oversigt over de 31 borgerforslag, der har fået 50.000 støtter | Tjekdet

LGBT+ DanmarkEn vigtig hensigtserklæring: Folketinget har vedtaget beslutningsforslag om medfaderskab  – LGBT+ Danmark

Scroll til toppen