Europæisk borgerinitiativ - ECI. Europæisk lovgivning

ECI – Europæisk Borger Initiativ

Hvad er et ECI?

ECI står for European Citizen Initiative eller Europæisk Borgerforslag på dansk. Ordningen sikre at europæiske borgere har mulighed for at fremstille nye forslag til de Europæiske politikere.

Hvad er Europæiske borgerinitiativer – ECI’er

Det Europæiske Borgerinitiativ blev oprettet i 2012 for at gøre det muligt for EU-borgerne at deltage i den politiske beslutningsproces. Hvad skal der til for at starte et initiativ?

Hvorfor opstod det Europæisk Borgerinitiativ ECI?

Det europæiske borgerinitiativ (ECI) er en mekanisme, der blev oprettet for at gøre det muligt for borgerne at blive inddraget i EU’s politiske beslutningsproces. Alle borgere i EU kan starte et initiativ til fordel for en sag, som de ønsker at hjælpe – f.eks. At forbedre lovgivningen omhandlende klimaændringer eller fattigdom. Borgeren skal også nå ud til syv andre borgere i EU fra syv forskellige lande for at starte initiativet.

Hvor mange underskrifter kræver et Europæisk Borgerinitiativ – ECI?

For at et initiativ kan blive en succes, skal arrangørerne nemlig indsamle 1 million gyldige underskrifter fra EU-borgere fra mindst 7 forskellige EU-lande. De skal også udtrykke deres krav og have gyldige argumenter til at understøtte dem. Hvad ønsker de at ændre? Hvorfor skal dette ændres? Hvordan vil de have, at Kommissionen skal hjælpe med at ændre dette?

Hvad sker der når et Europæisk Borgerinitiativ – ECI er godkendt?

Når arrangørerne har skrevet deres argumenter og følgende krav, sender de dem til Kommissionen. Kommissionen registrerer initiativet, og folk kan begynde at underskrive det. Hvis initiativet indsamler 1 million eller flere underskrifter, skal Europa-Kommissionen overveje kravene og fremlægge et svar. I bedste fald foreslår Kommissionen en lov, der tager initiativets krav i betragtning og viderebringer den til Parlamentet. På denne måde kan den almene borger få stor indflydelse på EU’s politik!

Historisk om borgerinitiativer i EU

Hvornår startede de Europæiske Borgerinitiativer – ECI’er ?

Det Europæiske Borgerinitiativ blev indført ved Lissabontraktatens artikel 11 i traktaten om Den Europæiske Union. Det europæiske borgerinitiativ blev officielt lanceret den 1. juni 2012, da elementerne i forordning 211/2011 var klar. IDEA har skrevet en rapport, der diskuterer dette nye Europæiske Borgerinitiativ. IDEA påpeger, at det europæiske borgerinitiativ er en form for deltagelsesdemokrati, der giver borgerne mulighed for kollektivt at indgive andragender om ændringer. De nævner også det faktum, at det europæiske borgerinitiativ første gang blev nævnt i en ikke-ratificeret europæisk forfatning fra 2003 og har været under udvikling i næsten 10 år

Læs vores guide til at starte et Europæisk Borgerforslag

Antallet af initiativer

Det Europæiske Borgerinitiativ begyndte at være aktiv i 2012. Der blev i de første 10 år registreret 85 initiativer, hvoraf 11 er aktive, mens kun 6 har været vellykkede. I 2021 havde Kommissionen 110 nye anmodninger om initiativer.

Successfulde EBI’er

Der er i alt 6 ECI’er som opnåede de 1 million underskrifter, initiativerne er, find dem på siderne her:

Europæiske borgere står sammen om at gøre EU bedre igennem borgerforslag

Det har aldrig været så nemt at få indflydelse på de Europæiske politikere, så gå ind og få inspiration fra tidligere projekter ved at søge på ECI i vores oversigt over impact projekter eller gå ind på ECI egen hjemmeside og gå i dybden med de praktiske forhold.

Guide til at starte et ECI

Hvordan starter man et Europæisk borgerforslag (EBI/ECI), læs vores trinvise guide

med tilskud fra europanaevnet

Scroll to Top