Frivillighed

Hvad er Frivillighed

Frivillighed er arbejde for en forening, virksomhed, sag eller person hvor den der udføre arbejdet ikke modtager kompensation i form af løn [ref]

Der findes mange forskellige former for frivilligt arbejde. De fleste foreninger og NGO‘er er afhængige af frivillighed. Hver organisation uddeler forskellige opgaver til de frivillige med henblik på at fremme deres sag, og derfor er NGO’erne også organiseret forskelligt. I store organisationer som Greenpeace eller Amnesty International er der regionale frivillige grupper, som selv organiserer de fleste af deres aktiviteter i samråd med hovedkontoret. I mindre organisationer er der til tider annonceret frivillige stillinger, hvis de f.eks. har brug for hjælp med at indsamle midler eller uddele flyers. Du kan også arbejde frivilligt i lokale dyreinternater eller suppekøkkener. Frivilligt arbejde er hovedsageligt kendetegnet ved at investere noget af din fritid ulønnet i en god sag, fordi du ønsker at hjælpe mennesker eller dyr.

Frivillige deler mad ud til hjemløse.

Start med frivillighed

Selvom man hjælper gratis er det ikke lige nemt at komme i gang som frivillig.

Find frivillig stillinger

Savner du et overblik over hvor man kan finde frivilligt arbejde?

Scroll to Top