Underskriftsindsamling

Folk henvender sig ofte til dig i byens centrum og beder om en underskrift for at fremme en bestemt sag, som led i en underskriftsindsamling. Underskriftskampagner eller andragender er et politisk instrument og organiseres ofte af organisationer, men nogle gange også af privatpersoner, for at henlede opmærksomheden på et bestemt emne. Det, vi nogle gange afviser som en irritation, kan faktisk have stor betydning, hvis nok mennesker støtter med deres underskrift. De fleste underskrifter indsamles online via portaler som change.org, men nogle organisationer indsamler også underskrifter på gaden eller kombinerer begge måder for at nå ud til flere mennesker.

Europæiske borgerinitiativer (ECI’er) er, som beskrevet ovenfor, et EU-dækkende værktøj til at indsamle underskrifter til fordel for en bestemt sag. Der er visse kriterier, der skal opfyldes, f.eks. at mindst 7 personer fra 7 forskellige EU-medlemsstater skal gå sammen om at starte underskriftsindsamlingen for at sikre, at emnet ikke kun er relevant for et bestemt land. Hvis indsamles i alt 1 million underskrifter i tilstrækkeligt mange medlemsstater, skal Kommissionen behandle spørgsmålet. Nogle europæiske borgerinitiativer, som f.eks. initiativet “Right2Water” eller initiativet “End the Cage Age“, har ført til lovgivningsmæssige ændringer eller til annonceringen af sådanne ændringer i drikkevands- og dyrevelfærdsstandarderne i EU. Så hver enkelt af os kan få indflydelse på den politik, der påvirker os.

Skrevet af Lea Gormsen

Scroll to Top