Greenwashing og grønne løgne snyder folk til at støtte uansvarlige virksomheder.

Grønne løgne og Greenwashing

Hvad er en grøn løgn?

En grøn løgn er, når en virksomhed udmelder noget vildledende eller usandt for at fremstå mere grønne og bæredygtige, end de egentlig er.

Hvad er Greenwashing?

Greenwashing er en virksomheds aktiviteter, der har til formål at dække over den negative miljømæssige påvirkning deres forretning har. Greenwashing sker oftest ved at virksomheden investerer en smule i miljøet og markedsfører det som om, at de er en super grøn virksomhed, selvom deres forretning skaber mange negative eksternaliteter på miljøet udover dette.

Hvorfor de grønne løgne?

Det er alment kendt, at vi befinder os i en klimakrise. En stødt stigende befolkning og en uansvarlig industri i konstant vækst har medført en lang række miljømæssige problematikker. Problematikker som er kulmineret i en klimakrise, der allerede har udryddet en stor del af vilde dyrearter og planter [ref]. Efter det er gået op for os at menneskeheden også vil uddø, hvis det fortsætter, er vi dog begyndt at kræve handling! Dette betyder, at det er godt for virksomheder at fremstå bæredygtige og grønne. I nogle tilfælde kan virksomheder lide store økonomiske tab, hvis det bliver offentligt kendt af de fourener eller udleder så og så meget. Derfor “greenwasher” nogen virksomheder deres forretning, således at deres ry ikke bliver ødelagt.

Se en liste over de NGO’er som arbejder med klimakrisen

Hvordan lyver virksomhederne?

Overlagt Greenwashing eller grønne løgne

I de værste tilfælde lyver virksomheder direkte om den klimapåvirkning deres produktion har eller om følgevirkningerne af deres drift. Dette kan de blandt andet gøre ved at hyre eksterne forskere til at skrive falske “videnskabelige” rapporter, som lægger et røgslør over virksomhedens skadelige effekter.

Manipulativ Greenwashing

Virksomhederne har oftest en afdeling, der skal sørge for at formidle deres grønne indsatser til offentligheden – dette er oftest en CSR- eller bæredygtighedsafdeling. De står for at analysere effekten og bestemme narrativet for virksomhedens miljøtiltag. Da der findes ikke et miljøvæsen, der som SKAT kan gå ind og kræve indsigt i de grønne indsatser, er det utroligt nemt for virksomhedernes ledelse og CSR-afdelinger at manipulere med tallene, således at effekterne af deres grønne indsatser bliver mere betydelige, end de faktisk har været.

Almindelig Greenwashing

Mange virksomheder tilbyder “grønne” produkter, som ofte ikke er klimavenlige. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, hvordan produkterne fremstilles, og hvilke virksomheder der virkelig er engageret i at bekæmpe klimaændringerne. Den mest hyppige form for greenwashing er når en virksomhed dækker over deres skadelige aktiviteter ved at lave nogle overfladiske investeringer i et bæredygtigt initiativ, som de bruger i deres kommunikation, hver gang de kritiseres. De mest hyppige tilfælde er fx:

  • at tilbyde kunder selv at betale for en CO2 kompensation af deres flybillet (flyet udleder stadigvæk CO2 og andre partikler, selvom der bliver plantet et træ)
  • at omlægge en lille del af sin produktion til at bruge genanvendelige materialer (det nytter ikke at indfange 3 tons plastik fra verdenshavene, hvis man hvert år producere 10.000 tons nye plastik produkter)
  • at investere i en park, samtidig med at man gør lokalbefolkningen syg ved at forurene deres grundvand

Hvad gør vi for at stoppe greenwashing?

Så længe vi ikke har en international juridisk bindende definition af begreber som greenwashing, bæredygtighed og miljøvenlighed, kan vi ikke belønne de virksomheder, som gør det godt, eller straffe dem som snyder.[ref] I dag er det næsten umuligt for forbrugerne at vide, hvilke virksomheder som udviser ansvar overfor miljøet og klimaet.

Greenwashing og grønne løgne er desværre eskaleret i de seneste år på grund af forbrugernes efterspørgsel til grønne og etisk producerede produkter. Den bedste måde, hvorpå vi undgår de “grønne løgne”, er ved at presse vores politikere til at tage ansvar og gøre greenwashing umuligt og ulovligt.

Der findes en række danske NGO’er, som har fokus på at eksponere virksomhedernes grønne løgne. Et par gode eksempler er Dyrevelfærds NGO’er som Anima og Dyrenes Beskyttelse eller miljø NGO’er som Greenpeace Danmark. For at stoppe de grønne løgne har NGO’erne brug for politikkerne, så længe det ikke er ulovligt for virksomhederne at lyve, kan de besvare NGO’ernes angreb med store søgsmål.

Referencer:

Scroll to Top