Støt god dyrevelfærd

Hvad er god dyrevelfærd? 

Dyrevelfærd handler om at behandle dyrene på en sådan måde, at de trives både fysisk og psykisk. Dette er f.eks. hvis de bruges som arbejdsdyr, opdrættes til fødevareproduktion eller på anden måde lever i menneskets varetægt. Dyrenes tilstand kan vurderes ved at kigge på, om deres leveforhold stemmer overens med deres naturlige forhold og opførsel. Hvis dyrevelfærden skal være leve op til disse krav, kræver det, at mennesket grundlæggende bekymrer sig om dyrenes velbefindende, men også at samfundet tager politisk stilling til, hvordan dyrene må og ikke må behandles. 

Støt god dyrevelfærd igennem en NGO, se vores liste over dyreværns NGO’er.

Dyrevelfærd i dag

I Danmark har vi en dyrevelfærdslov, som beskriver, at dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes mod alle former for lidelser. Paragraf 3 lyder således “Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer”. Selvom denne lov lyder fremragende, er der utallige eksempler på, at dyrene i fødevare- og tøjindustrien ikke behandles i overensstemmelse med deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov. 

Danmark har f.eks. Europas største pelsproduktion. Pelsindustrien er et eksempel på en grusom og ubarmhjertig behandling af mink, ræve, chinchillaer mf. Her lever dyrene i små bure, hvor der ofte ikke engang er plads til at gå rundt (du kan læse mere her). Desuden er kødindustrien også et godt eksempel på, at producenterne ikke lever op til dyrevelfærdsloven. Burhøns har ofte kun et areal svarende til et a4ark til rådighed, desuden får de aldrig adgang til sollys eller udearealer. Grisene lever ofte på så lidt plads, at de får klippet halerne af, således at de ikke bider hinandens af. Ofte bruges der ikke bedøvelse og halestumpen er ømme længe efter. Derudover står 75% af alle malkekøer i stalde hele deres liv og kommer aldrig på græs. Disse var blot nogle få eksempler på lidelserne, som de danske dyr går igennem hver dag, der findes desværre mange mange flere. 

Det bedste du kan gøre er at skifte til en vegetarisk eller vegansk diæt

Hvordan du kan støtte god dyrevelfærd

Dit valg som forbruger kan gøre en stor forskel for dyrene, og du kan starte med altid at vælge kød og mejeriprodukter, der har et eller flere dyrevelfærds hjerter på indpakningen. Jo flere hjerter, desto bedre er dyrene blevet behandlet. Du kan læse mere om hjerternes betydning her. Hvis flere og flere forbruger vælger god dyrevelfærd til gengæld for billig dyremishandling, bliver flere landmænd nødt til at gøre mere ud af dyrevelfærd, således at de kan få solgt deres produkter. Du kan også vælge at skære ned på mængden af animalske produkter og derved spise mere grønt. På den måde tager du et aktivt valg om ikke at støtte industrien. 

Hvis du fortsætter med at spise animalske produkter, er det som sagt vigtigt, at du køber de produkter, som er økologiske, velfærdsorienterede og gerne produceret af lokale. Det er f.eks. positivt at støtte lokale mejeri, i stedet for de store koncerner, der behandler produktionen af animalske produkter som noget maskinelt. 

Derudover er det vigtigt aktivt at fravælge produkter, som er blevet testet på dyr. Denne slags produkter ses ofte i kosmetik industrien, og du kan læse mere om det her. Desuden har Anima udarbejdet en artikel, hvor du  få en oversigt over de mærker, som stadig tester deres produkter på dyr. 

Frilandskvæg og vilde dyr har det bedre end dyr i bure

I forlængelse af at undgå kosmetiske produkter, der testes på dyr, er det også vigtigt, at du undgår produkter, der er lavet af dyr, som f.eks. pelsprodukter. Pelsindustrien er morbid, og du kan få lige så smukke varer, der ikke er lavet af ægte pels. 

Jo flere mennesker vi går sammen om aktivt at fravælge dyremishandling, desto mindre efterspørgsel vil producenterne få. Dette vil tvinge dem til at omlægge deres produktion eller helt stoppe den. 

Støt god dyrevelfærd er skrevet af Lea Gormsen // 26.07.2022

Referencer: 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/133

https://faktalink.dk/dyrevelfaerd

https://www.dyrenesbeskyttelse.dk/mad-forbrug

https://anima.dk/fakta-om-dyrene/forsøgsdyr/hvem-tester-på-dyr

Scroll to Top