Der findes forskellige typer interesseorganisationer her vises en fagforening

Interesseorganisation

Hvad er en interesseorganisation?


Kort sagt er det en forening eller organisation, som arbejder for at fremme en bestemt interesse eller sag. Interesseorganisationens medlemmer arbejder for at få indflydelse på politikerne ved direkte at kontakte dem eller møde op og prøve at overbevise dem om deres synspunkt. Denne slags påvirkning kaldes også lobbyisme. 

Hvilke typer af interesseorganisationer er der?

Der er forskellige typer af interesseorganisationer, og man skelner mellem dem ved at se på deres arbejde. Nogle interesseorganisationer arbejder lokalt, nogle arbejder nationalt og nogle arbejder internationalt. Desuden har interesse grupperne forskellige formål. Nogle organisationer kan varetage økonomiske og erhvervsbaserede interesser, mens andre udelukkende arbejder for en bæredygtig fremtid. 

Nogle interessegrupper arbejder for deres medlemmer, som betaler penge til dem og derved opretholder organisationens arbejde. Dog er der også interesseorganisationer, som ikke har medlemmer i den traditionelle forstand. I stedet består disse interesseorganisationer af f.eks. virksomheder, offentlige institutioner, universiteter mm. De forskellige slags interesseorganisationer kan se således ud: 

– Fagforeninger og erhvervsorganisationer
– Ideelleorganisationer
– Fritidsorganisationer
– Identitetsorganisationer
– Faglige institutioner

Gå tilbage til alt om civilsamfundet

Hvorfor har vi brug for interesseorganisationer?

Interesseorganisationer bidrager til demokratiet, da organisationerne åbner op for at helt normale borgere kan få deres interesser hørt af politikere. Interesseorganisationerne kæmper for den almene borgers, virksomheds eller institutions ønsker, og de har langt større gennemslagskraft end alternativet. Det er en af grundene til politikerne ikke agerer, som havde de skyklapper på, interesseorganisationerne hjælper dem med at se en sag fra flere sider.  

Kendte interesseorganisationer

Hvis du ønsker at kende nogle af Danmarks og verdens største interesseorganisationer, kan du læse med her.

Interesseorganisationer / Folketinget (ft.dk)

interesseorganisation | lex.dk – Den Store Danske

interest group – Types of interests and interest groups | Britannica

Scroll to Top