En gruppe klima aktivister fra en NGO - Non governmental organization

NGO – Non Governmental Organisation

Hvad betyder NGO?

Det betyder en non-profit forening, som hverken er statsejet, privatejet eller direkte tilknyttet til et politisk parti. NGO står for Non Governmental Organisation, som oversat til dansk betyder en “Ikke Statslig Organisation”.

Mest kendte NGO’er

Se vores liste over de kendteste danske NGO’er baseret på social rækkevidde og hjemmeside trafik.

Største danske NGO’er

Se vores liste over de største danske NGO’er baseret på medlemstal, frivillige og ansatte.

Oprindelse af begrebet NGO

Non Governmental Organisation (NGO) er et begreb, som blev etableret i 1945 af de Forenede Nationer i FN-kapitel 71 som et af FN’s mange tiltag, der på sigt skulle hindre nye globale konflikter og opløse racebegrebet.[ref] 

Der har eksisteret organisationer, som mindede om NGO’er, lang tid før at FN definerede begrebet. Helt tilbage fra de amerikanske anti-slaveribevægelser fra det 18. århundrede, til de mange religiøse organisationer, der igennem tiden har hjulpet mennesker i fattigdom.[ref] 

Hvad holder NGO’erne i gang?

Der findes millioner af NGO’er verden over og endnu flere mennesker, som står bag dem. Derfor er der selvfølgeligt også rigtig mange forskellige drivkræfter bag dem. I mange lande er den ikke statslige organisation blevet civilsamfundets fortrukne måde at engagere sig i altruistiske formål på. Det kan være humanitære NGO’er, der beskæftiger sig med samfundsmæssige, etiske, kulturelle, politiske eller religiøse sager, som påvirker mennesket, eller miljø NGO’er som arbejder for naturen, en bæredygtig fremtid eller for at bekæmpe klimakrisen. Desuden findes der også dyreværns NGO’er, som arbejder for dyrs rettigheder og velfærd – både vilde og opdrættede dyr. På nuværende tidpunkt er der sandsynligvis en NGO for alle de mærkesager, man kunne komme på.

Uanset den idealistiske motivationen, er en NGO en international anerkendt betegnelse for organisationer, der opfylder en række bestemte krav. Disse krav sørger for, at NGO’er nemt tiltrækker aktivister, som deler de samme værdier og formål. NGO’en er en af de eneste organisationsformer, der normaliserer at give tid, penge og ejendele uden at få noget igen.

En frivillig fra en NGO holder en gammel mand i hånden.

Hvordan financieres en NGO?

NGO’er er per defination non-profit og må ikke ejes af hverken et statsligt organ eller et politisk parti. Det betyder, at hvis ikke NGO’en er stiftet med tilstrækkelig kapital fra f.eks. en filantrop eller en virksomhed med socialt ansvar, skal den løbende finde financiering.

Hvordan financieres en NGO så?

Igennem donationer, indsamlinger, statsligstøtte eller fondsstøtte. Da en NGO løbende skal søge funding, har de fleste NGO’er folk ansat til fundraising.

Offentlig støtte:

Læg mærke til at en organisation godt kan modtage midler fra staten, politiske partier eller private, så længe de ikke er ejet af disse. Der er faktisk mange NGO’er som hvert år modtager hundredevis af millioner fra staten eller EU til at udføre velgørende arbejde, et godt eksempel er Red Barnet som i 2015 modtog over 300 millioner kroner i statsstøtte[ref] .

Indsamling og private donationer:

Andre NGO’er opnår financiering igennem en lind strøm af private donationer. Donationer kan have mange udformninger. Hvad enten det er gadeindsamlinger, som f.eks. Kræftens Bekæmpelse har succes med. I 2021 indsamlede de for over 23 millioner kroner. Folkekirkens Nødhjælp modtager derimod løbende brugte genstande fra private, som sælges videre for at financiere deres aktiviteter, de omsatte for 165 millioner kroner i 2021 [ref].

Referencer

Scroll to Top