Socialøkonomisk virksomhed

Hvad er en socialøkonomisk virksomhed?


En privat virksomhed, der driver erhverv med det formål – gennem sit virke og indtjening – at fremme særlige sociale og samfundsgavnlige formål [ref] – Socialøkonomiske Virksomhederne involverer sig i sociale, sundheds- eller miljømæssige problemstillinger i samfundet og prøver at løse disse.

Socialøkonomiske virksomheders profit

Hvis virksomheden får overskud, investeres pengene i den sag, som virksomheden kæmper for at fremme, og/ eller i at udvikle og forbedre virksomheden selv. Virksomhedens hovedformål er altså ikke at få et økonomisk overskud, men derimod at skabe samfundsmæssig forandring. En socialøkonomisk virksomhed er også en non-profit virksomhed, der organisatorisk ikke er afhængig af den offentlige sektor. Dette betyder dog ikke, at en socialøkonomisk virksomhed ikke må tage imod støtte fra staten. Socialøkonomiske virksomheder bliver ofte finansieret gennem fonde.

Hvorfor er socialøkonomiske virksomheder gavnlige for samfundet?


Socialøkonomiske virksomheder plejer som oftest at prøve og løse samfundsmæssige problemer, som de ikke mener, der bliver taget ordentligt hånd om af f.eks. politikere. Dermed arbejder de altså mod at skabe social forandring for en bestemt målgruppe eller sag, samtidig med de også er en normal virksomhed, som har behov for en indtjening. Socialøkonomiske virksomheder kan hjælpe med at skubbe til vigtige sociale forandringer og spiller derfor en central rolle i civilsamfundet. Samtidig er der en general forventning til, at disse virksomheder kan komme med nye og forbedrede løsninger til f.eks. velfærdsproblemer.

To typer af socialøkonomiske virksomheder

Der skelnes normalt mellem to forskellige slags socialøkonomiske virksomheder: 1) dem der arbejder for en sag og en målgruppe, 2) og dem der arbejder med målgruppen for at fremme deres sag. Altså arbejde den første virksomhed f.eks. ved at lave oplysningskampagner, producere hjælpemidler, organisere støttearrangementer eller bruge virksomhedens overskud til at fremme en bestemt sag. Den anden virksomhed derimod arbejder direkte med den målgruppe, de kæmper for. Dette gøres f.eks. ved at ansætte udsatte ledige eller inddrage dem i sociale aktiviteter, kompetenceudvikling eller anden personlig aktivering.

Registreret Socialøkonomisk Virksomhed (RSV)

For at en virksomhed kan kalde sig selv en socialøkonomisk virksomhed, skal den leve op til fem forskellige krav og have et CVR-nummer. Det første krav er, at virksomheden skal have et samfundsgavnligt formål. Desuden skal virksomheden selv indtjene en stor del af sine indtægter, og dermed sælge enten varer eller tjenesteydelser. For det tredje må det offentlige ikke have betydelig indflydelse på virksomheden og dens drift. Det betyder, at hvis halvdelen eller mere af virksomheden er ejet af det offentlige, er den ikke uafhængig. En socialøkonomisk virksomhed skal forsøge at involvere ansatte, kunder, samarbejdspartnere mm., og derudover drive virksomheden ansvarligt ift. dets primære formål. Det femte krav lyder, at en socialøkonomisk virksomhed skal give sit oveskud til andre socialøkonomiske virksomheder, almennyttige foreninger eller geninvestere i egen virksomhed. Dog må virksomheden gerne udbetale en begrænset mængde at overskuddet til ejere eller investorer. [ref]

Historien bag den socialøkonomiske virksomhed

Den socialøkonomiske virksomhed optræder for første gang i Danmarkshistorien i midten til slut 1800-tallet. Her bliver en form af begrebet brugt i sammenhæng med arbejderbevægelsen og Grundtvigianismen. Tankerne fra disse bevægelser bruges stadig som inspirationskilder for nutidens og flere af datidens socialøkonomiske virksomheder. Landmændenes kooperativer, som blev stiftet i forlængelse af arbejderbevægelsen, kæmpede nemlig ikke kun for retfærdige arbejdsforhold men beskyttede også landmændenes kulturelle, uddannelsesmæssige og politiske behov. Kooperativerne var altså direkte involverede i sociale bevægelser. Dette var et af de første eksempler på et hybridt kooperativ. 

Skrevet af Lea Gormsen // 04.08.2022

Referencer:

Socialøkonomisk virksomhed – Wikipedia, den frie encyklopædi

Social enterprises and their ecosystems in Europe. Updated country report Denmark.pdf

Socialøkonomisk virksomhed – en guide til frivilige organisationer (kooperationen.dk)

Scroll to Top