Filantropi

Hvad betyder filantropi?

Ordet stammer fra det oldgræske ord “Philanthropia” som betyder kærlighed til menneskeheden. Filantropi er altruistisk arbejde med formålet at skabe velfærd og bedre vilkår for andre.

Hvordan bliver man filantrop

Vejen til at blive filantrop er forskellig for person til person, men her er vores bud.

Filantropisk fond

Formuende personer og virksomheder bruger filantropiske fonde til filantropi.

Donationer

Doner penge til gode formål og hjælp andre med at gøre vores fremtid lysere.

Skattefordele ved at donere

Er du privat donorer eller virksomhed kan du trække donationen fra i skat.

Forskellen på filantropi og en donation

Der skal mere til end blot at donere penge før at man rigtigt kan karakteriseres som filantrop, først når man afsætter størstedelen af sine midler og tid til formålet er det egentligt filantropi.

Filantrop eller filantropisk fond?

Hvis man ønsker at hjælpe er det ikke vigtigt om man kan kategoriseres som filantrop eller ej. Vi er alle forskellige, kommer fra forskellige udgangspunkter og er forskellige steder i vores liv. Vores verden skal nok blive et bedre sted hvis vi hver især hjælper så meget som vi har mulighed for!

Er du dog i den situation at du har et større beløb penge og ønsker at give det meste til velgørende formål, bør du overveje om det skal være med dig selv bag roret (som filantrop) eller om du vil opsætte en organisation som kan tage sig af det (filantropisk fond).

Filantropisk fond er en selvejende organisation som er sat i verden med 1 formål, nemlig at forvalte og donere en startkapital [ref]. Fondets spilleregler er defineret af stifteren(e) og kan enten være blot at donere hele formuen indenfor en tidsrække, imens andre administrerer formuen således at kun afkastet doneres så den i realiteten kan fortsætte for evigt.

Den filantropiske fond er løsningen hvis du har så mange midler at du enten skal bruge et team for at forvalte dem eller hvis du ønsker at donationerne skal spredes ud efter din egen livstid.

Hvor mange penge kræver det at donere et fast årligt beløb til evig tid?

En 95% sikker tommelfingerregel er at det kræver en passivt investeret formue på 25x dit ønskede årlige donations beløb. Dvs ønsker du at fondet skal uddele 1 million årligt (inklusiv omkostninger) så kræver det at du har en total formue på 25 millioner.

Filantrop er en enkeltstående person, som har valgt at vie sit eget liv til filantropi. Filantropen står oftest selv for at donere penge til velgørende formål og har ikke sammensat en organisation til formålet. Tilværelsen som filantrop giver mere tilfredsstillelse end hvis man hyrer andre til at udføre det filantropiske arbejde for sig. Læs her hvordan du kan starte som filantrop.

Filantropiens historie

Oldhistorisk filantropi kan dateres helt tilbage til den kinesiske filosof Mozi (470 BC – 391 BC), der med sin filosofi om “Universal kærlighed” lagde grundstenene for filantropi. Det formodes at der har været en række betydningsfulde oldhistoriske filantroper.

Religiøs filantropi det første store skridt imod systematisk filantropisk arbejde var da religionerne begyndte at udbrede de etiske dyder. Disse har medfør en lang række religiøse velgørende organisationer, nogle af dem som stadigvæk eksistere i dag.

Moderne filantropi et af de første klassiske eksempler på et individ som dedikerede sit liv til at blive filantrop var George Peabody. Der i 1860’erne brugte sin formue til at udbrede biblioteker og museer i USA og stiftede et herberg for hjemløse i London.

I dag er filantropi et udbredt fænomen i hele verden. Det er svært at sige præcist hvor mange aktive filantroper der findes, da det er en subjektiv ting om man defineres sig selv som filantrop eller ej. Men alene i USA er findes der i 2021 over 90.000 private fonde ifølge National Center for Charitable Statistics, mens det globale antal fonde anslås at være over 260.000.[ref]

Skrevet af Eleni Adamopoulou

Scroll to Top