Donationer

Donationer til velgørenhed støtter op om idealisters arbejde med at forbedre forskellige forhold på vores planet. De mest populære områder at donere til er humanitære forhold, miljømæssige forhold og dyrs vilkår. Donationer har mange former og størrelsen varierer meget. På denne side kan du læse om:

 • hvad der får folk til at donere
 • hvordan man kommer i gang med at donere
 • og hvilke former for donation der findes

Men først vil vi lige svare på, hvad en donation egentligt er?

En donation kan enten være penge, genstande eller ydelser, som man giver videre til at godt formål. Det kan både være en privatperson eller en organisation, som giver donationen, og modtageren er oftest velgørende organisationer eller ikke statslige organisationer

Hvorfor donere til velgørende formål?

Donorer motiveres af forskellige årsager, en større undersøgelse, udført af Indiana University [ref], har kortlagt disse årsager:

 1. Idealisme, dvs. det at sympatisere med en NGOs mission (54 %)
 2. Et ønske om at ændre/forbedre noget (44 %)
 3. At give fordi man godt kan lide fornemmelsen (39 %)
 4. Fællesskab, man ønsker at støtte op omkring en organisation (36 %)
 5. Samfundssind, man ønsker at give tilbage til samfundet (27 %)
 6. Religiøse overbevisninger, man giver fordi ens religion påskønner det (23 %)[ref]

Der er stor forskel på, når en enkeltperson donerer sammenlignet med, når en virksomhed donerer. Hvis en almindelig borger donerer penge, er det oftest af følelsesmæssige årsager. Man har måske lige set en dokumentarfilm, der viser, hvor slemt det står til med klimaet, måske har man set en hjemløs på gaden, som man ønsker at hjælpe, eller noget helt tredje.

Men når virksomheder donerer, kan det være af mange forskellige årsager. Det kan selvfølgeligt godt være fordi, virksomheden er baseret på er idealistiske værdier og udviser socialt ansvar, men der er desværre også mange virksomheder, der donerer penge for at vinde indflydelse hos politiske organisationer eller sågar for at understøtte greenwashing.

Hvilken former for donation findes der?

 • Den mest almindelige type donation er en engangsdonation af penge.
 • Man kan også donorer månedligt eller årligt, gentagne donationer er en stor hjælp for NGO’en da de så nemmer kan planlægge ud i fremtiden
 • Den sidste form for pengedonation er medlemskaber, som oftest har et årligt kontingent, og som samtidig giver dig forskellige rettigheder i organisationen
 • Donationer behøver ikke nødvendigvis at være pengerelaterede, det kan også være brugt tøj, mad, udstyr eller services (så som lån af lokaler eller rådgivning og netværk)
 • En af de største typer for donationer er at testamenter, hvor man lover at give sine penge eller ejendele til en NGO efter man er afgået ved døden
 • Nogle folk vælger på et tidspunkt i deres liv at blive filantrop dvs., at de viger deres liv og deres formue til velgørenhed

Hvordan donerer man til velgørende formål?

Hvordan donerer man til velgørenhed?      

 1. Beslut dig for, hvilken sag du brænder for

  Der findes tusindvis af organisationer, der går ind for forskellige sager, så den vigtigste del af donationen er, at vælge den sag du ønsker at støtte. Donationer bør komme fra hjertet og have en personlig betydning for dig som donor. 

 2. Undersøg hvem der arbejder med din sag

  Dan dig et overblik over hvilke organisationer der arbejder inden for din sag. Når du har et overblik kan du kan vælge hvilken organisation du vil støtte.

 3. Hvordan vil du donere og hvad er dit budget

  Afhængigt af din privatøkonomi og hvor meget tid du har til rådighed er der forskellige måder at donere på (læs mere nedenfor).

Skrevet af Eleni Adamopoulou

Scroll to Top