Donationer og skat, hvordan kan man trække donationer fra i skat

Donationer og skat


Hvad vil det sige at få fradrag for en donation?

Når det kommer til donationer og skat er det muligt at få skattefradrag, når du donere gaver, bidrag og donationer til velgørende organisationer, foreninger, fonde, stiftelser, institutioner og religiøse samfund, som er godkendt af skattestyrelsen. Et fradrag er et beløb, du kan trække fra i din indkomst, så du skal betale mindre i skat. På Skats hjemmeside har de lavet en liste over de foreninger, som er godkendt til skattefradrag. Du kan højest få fradrag for 17.000 kroner i 2022, medmindre du donerer til forskning, her er der ingen beløbsgrænse. Det er dog muligt både at få fradrag på store og mindre beløb.

Hvordan får en enkeltperson skattefradrag for en donation?

Hvis en enkelt person ønsker skattefradrag for en donation, skal personen blot oplyse foreningen om sit cpr-nummer, så burde resten ske automatisk. Fradraget svarer til ca. 26% af det givne beløb.

Hvordan får en virksomhed skattefradrag for en donation?

Hvis en virksomhed ønsker fradrag for sin donationer, skal De oplyse deres cvr-nummer til den givne forening. Desuden skal virksomheden oplyse om donationen i deres selvangivelse og kunne fremlægge en kvittering på den. Virksomheder kan opnå et skattefradrag, som svarer til 15% af selskabets skattepligtige indkomst. 

En virksomhed kan også få fradrag, hvis den velgørende sag indgår som et led i et  markedsføringstiltag.  Dette kan du læse mere om her

Referencer Donationer og skat

Skat.dk

Dansk Revision

legaldesk.dk

Scroll to Top