Hvide duer symbolisere de muligheder der er hvis du starter din egen fond.

Start en fond

Guide til hvordan man starter en fond?

 1. Hvilken type fond?

  Inden i begynder at stifte en fond, er det vigtigt at vælge, om det skal være en privat eller erhvervsdrivende fond. Dog er det værd at huske at en fond er selvejende, og ingen af stifterne har ret til fondens formue. En fond kan stiftes af en eller flere fysiske og juridiske personer.

  Privat fond: Denne slags fond udfører ingen erhvervsmæssige aktiviteter som f.eks. salg af varer, ydelser mm.

  Erhvervsdrivende fond: Udfører erhvervsmæssige aktiviteter eller sælger og udlejer fast ejendom.

 2. Hvis du vil starte en privat fond

  Når i stifter en privat fond, skal i meddele det til Civilstyrelsen. Desuden skal fonden leve op til en række krav:

  “- Den skal have et eller flere formål
  Formålet skal kunne efterleves i en periode, der som udgangspunkt er mindst 10 år
  Fonden skal anmeldes til Civilstyrelsen
  Ledelsen skal være uafhængig af stifteren 
  Størrelsen af aktiver og egenkapital ved oprettelse, skal mindst udgøre 1 mio. kr.
  Hvis en ikke-erhvervsdrivende fond har aktiver for over 250.000 kr., skal den udarbejde et årsregnskab [ref]

  Det er også vigtigt sende årsregnskaber til Civilstyrelsen, hvis fonden bliver bedt om det.

 3. Start en erhvervsdrivende fond

  Hvis i derimod starter en erhvervsdrivende, skal de personer, som stifter den leve op til nogle specifikke krav:

   ”- Personer må ikke være under værgemål eller samværgemål
  Stifterne må ikke være under rekonstruktion eller konkurs
  Et selskab skal have retsevne, hvilket betyder, at selskabet skal kunne indgå i retsforhold og være registreret hos Erhvervsstyrelsen
  En enkeltmandsvirksomhed kan ikke være stifter for en erhvervsdrivende fond” [ref]


  Som erhvervsdrivende fond er du underlagt loven om erhvervsdrivende fonde, som lyder:

  “-Fonden skal have et eller flere formål
  Den skal kunne efterleve formålet i en vis periode
  Den skal registreres hos Erhvervsstyrelsen
  Bestyrelsen skal være uafhængig af stifteren
  Der skal være en kapital på mindst 300.000 kr. ved oprettelse
  Der er krav om udarbejdelse af en årsrapport 
  Erhvervsdrivende fonde skal ligesom selskaber følge årsregnskabsloven[ref]

  Desuden er det Erhvervsstyrelsen som bestemmer om fonden er erhvervsdrivende.

 4. Ansøgning som privat fond

  Når i ansøger om at starte en privat fond, skal i på forhånd have aftalt, hvem der skal være i bestyrelsen og udarbejdet vedtægterne for fonden. Desuden skal i have valgt en revisor. I kan søge om at blive en fond hos Civilstyrelsen.

 5. Ansøgning som erhvervsdrivende fond

  Før man kan starte fonden, skal i have en start kapital på 300.000 kroner og desuden også have udarbejdet vedtægter for fonden. Fonden er i udgangspunktet stiftet, når vedtægterne er lavet og pengene er overført. Det er vigtigt, at i seneste to uger efter stiftelsen registrerer fonden. En erhvervsdrivende fond anmeldes til registrering hos Erhvervsstyrelsen på Virk.dk.

Få inspiration fra de største danske filantropiske fonde

Skrevet af Lea Gormsen.

Referencer

Scroll to Top