Hvilke arbejdsopgaver er der når man arbejder i en NGO

Hvad kan man arbejde med i en NGO

Her kommer en oversigt over hvad man kan arbejde med i en NGO.

Fundraising

Da en NGO altid er non-profit organisation, er det naturligt, at de arbejder en hel del med fundraising.

Arbejdet med fundraising kan variere utroligt meget, alt efter hvilket interessefelt NGO’en arbejder med og og størrelsen på NGO’en. Nogle af de opgaver, som NGO fundraisere arbejder med, er:

  • Indsamlingsarbejde: Arbejde med lukkede fundraisers, tv-transmitterede indsamlinger eller gadeindsamlinger
  • Fundraisers: Arbejde med at overbevise større virksomheder og velhavende personer til at støtte NGO’ens arbejde indenfor et specifik område
  • Fondsmidler: Udarbejde ansøgninger til nationale eller internationale fonde
  • Udbudsarbejde: Udarbejde tilbud på større opgaver, som politikerne har besluttet skal udføres

Projektarbejde

Mange NGO’er finansieres af offentlige politisk besluttede bevillinger eller større donationer fra filantropiske fonde. Den slags penge gives oftest til at udføre et prædefineret projekt. Det betyder, at langt de fleste NGO’er arbejder i projektforløb, der har en række dertilhørende projektstillinger [ref]. Typiske arbejdsopgaver for en magister i branchen omhandler projektledelse, projektarbejde, strategisk samarbejde med eksterne aktører, håndtering, support og motivering af frivillige samt udarbejdningen af kvantitative og kvalitative analyser med henblik på at dokumentere forbrug af donationer og bevillinger.

  • Projektledelse: Som projektleder er det dit job at føre organisationen eller dit team i mål med en projektopgave. Det kræver, at du har de nødvendige evner og værktøjer, hvis du skal lede dit team succesfuldt til målet.
  • Strategisk samarbejde: I denne stilling skal du være god til kommunikation, da du samarbejder med andre virksomheder/organisationer og udarbejder formaliserede aftaler, som gavner begge parter. Dette kaldes et strategisk partnerskab.
  • Projektarbejde: NGO’er laver meget projektarbejde og har ofte flere projekter kørende samtidig. Det er altså vigtigt, at du kan sætte dig godt ind i et emne, men desuden også have overblik over flere projekter samtidig. Et projekt kører ofte et eller flere år – i nogle tilfælde er man kun ansat indtil projektet er færdigt.
  • Complience arbejde: Hvis du skal arbejde med complience, bliver det din opgave at sikre dig, at organisationen overholder regler og efterlever retningslinjer. I denne stilling holder du altså øje med, at organisationen efterlever de gældende krav, der er til organisationer og deres specifikke arbejde.

Konsulent arbejde

Du kan arbejde som en konsulent i en NGO, dette betyder, at du skal rådgive NGO’en inden for et specifikt område. Dog er konsulent ikke en beskyttet titel, og du kan derfor kalde dig konsulent, hvis du mener, at du er ekspert inden for et område.
En NGO kan have brug for f.eks. en juridisk konsulent, hvis de skal angre en politisk beslutning. I nogen NGO’er er det også nødvendigt at have en finansiel konsulent, som hjælper organisationen ved at lægge et budget og holde styr på deres udgifter og indkomster. Der findes dog mange flere konsulent roller, som skal udfyldes i en NGO.

Kommunikations arbejde (PR)

I en kommunikationsstilling er du en af de medarbejdere, som kommunikerer NGO’ens vision til offentligheden. Dette kan være gennem opslag på sociale medier, på organisationens hjemmeside eller via artikler, nyhedsbreve mm. Kommunikationsmedarbejderen er organisationens relation til omverdenen og er derfor en rigtig vigtig medarbejder. Denne stilling blive også kaldet Public Relations Agent.

Research arbejde

Mange NGO’er har ansat folk til at researche de emner, som organisationen arbejder med. En klimarelateret NGO har f.eks. ansat researchere, som undersøger de specifikke klimarelaterede emner, som NGO har fokus på, dybdegående. Dette kunne f.eks. være landbruget, mangel på rent vand eller udledning af drivhusgasser. Faktaene fra disse undersøgelser bruges ofte som belæg for NGO’ens yderligere arbejde, dataene præsenteres også ofte på deres hjemmeside.

Webudvikler

Større NGO’er har også brug for webudviklere, som hjælper dem med at holde deres hjemmeside opdateret og hele tiden udvikler nye og bedre løsninger. En webudvikler laver internetløsninger ved at integrere foto, lyd, design, grafik, animation og databaser. De udarbejder navigationsdesign, således at brugeren har nemt ved at tilgå siden.

*Denne liste er ikke udtømmelig og kan også undergå opdateringer i fremtiden*


Skrevet af Lea Gormsen

Referencer

Scroll to Top