FlygtningebørnDK

Organisationen er en undervisningsplatform, der arbejder på at informere flygtningesituation set fra børnenes perspektiv.

Vores mission er todelt; ‍1) at informere og engagere en ny generation af samfundsborgere således, at de kan skride til handling og. kæmpe for flygtningebørns vilkår i og udenfor Danmark, og ‍2) at støtte initiativer, som fremmer flygtninges egne muligheder for at skabe sig en fremtid. Vores målgruppe er særligt danske børn og unge. Vi tror på, at et oplyst grundlag er den bedste grobund for, at den næste generation af samfundsborgere kan skride til handling og kæmpe for flygtningebørns vilkår i og udenfor Danmark. FlygtningebørnDK – officiel mission statement


Om foreningen: FlygtningebørnDK


FlygtningebørnDK startede i 2016 som reaktion på flygtningekrisen i 2015. Organisationen blev startet med finansiel støtte fra en række humanitære organisationer, men i dag er det en medlemsbaseret civilsamfundsorganisation. Organisationen mener, at flygtningekrisen ofte fremstilles unuanceret i den offentlige debat, de arbejder derfor på, at flygtninge skal ses som alle andre mennesker, der har deres egne ressourcer med.

FlygtningebørnDK bruger video og andre medier til at brede deres budskab ud. I deres mediebibliotek kan man finde videnskabelig information om flygtningesituationen, mediet kan både være artikler, videoer, rapporter mm.


Organisation


Globalt hovedkvarter:

Dansk hovedkvarter: København

Andre lokationer:

Bestyrelse: ingen information


NGO’ens historie i Danmark


Tidslinje

  • 2016: Organisationen bliver startet

Lignende NGO’er


Denne side er skrevet af Our Only Home (2023-01-07)

Scroll to Top