Projects

Kvinde-til-kvinde

🟢 Initiativet styrker flygtninge kvinders netværk og tro på sig selv gennem en mentor ordning.

Kurser for synshandicappede

🟢 Et kursuscenter hvor synshandicappede kan lære om alt lige fra kunsthåndværk til brug af internettet.

Beskyt flygtninge

🟢 Mellemfolkeligt Samvirke arbejder på at få indført en fair flygtningepolitik til Folketingsvalget.

Good Clothes, Fair Pay

🟢 Initiativet arbejder for at medarbejdere i tekstilindustrien får en mere retfærdig mindsteløn.

Obligatorisk fødevaremærkning

🟠 Obligatorisk varedeklaration på fødevarer, skal gøre det klart, hvilke fødevarer der er vegetariske, ikke-vegetariske, veganske og ikke-veganske.

Ildfugleuddannelsen

🟡 Du kan blive frivillig hos Natur & Ungdom og tage ildfugleuddannelsen.

#Startsnakken- et podcast

🟡 Sex & Samfund har startet en podcast og en forældreguide med fokus på de akavede snakke, man kan have med sine børn i teenage alderen.

Fur Free Europe

🟡 Fur Free Europe initiativet kæmper for, at gøre det forbudt at opdrætte dyr for deres pels.

#SaveYourInternet

🟠 IT-Politisk Forening støttede en kampagne, der prøvede at stoppe vedtagelsen af EUs copyright direktiv.

Borgerløn til alle!

🟡 UBI4ALL er en kampagne der udlodder et års basisindkomst til en EU-borger!

Befri Vestsahara

🟡 Global Aktion kæmper for at befri Vestsahara fra Marrokkos besættelse.

Akademiet for forandring

🟠 Dette projekt er et uddannelses initiativ, der skal styrke unge menneskers viden om den bæredygtige samfundsudvikling.

God dyrevelfærd for bierne

🟡 Foreningen arbejder på at sikre god dyrevelfærd for bierne og pålidelig økonomisk indkomst til biavlerne.

Vilde dyrs rettigheder

🟡 Organisationen arbejder for at vilde dyr ikke mishandles i underholdningsindustrien.

#ReturnthePlastics

🟡 Dette initiativ kræver, at der bliver etableret et recirkuleringssystem for plastikflasker i EU.

Wake up Europe!

🟠 Initiativet opfordrede EU til at handle på den antidemotratiske udvikling i Ungarn.

VÆLGERE UDEN GRÆNSER

🟡 Initiativet kræver en ændring af reglerne omhandlende stemmeretten ved Europa-Parlamentes valget og lokalvalg i bopælslandet.

Turn me Off!

🟠 Initiativet kæmpede for et forbud mod at lade lyset være tændt i tomme kontorer og butikker.

Teach for Youth

🟠 Initiativet havde til formål at reducere uddannelsesmæssige uligheder i EU.

Stop Vivisection

🟢 Initiativet ønskede at beskytte dyr, som udnyttes til videnskabelig formål.

STOP TTIP

🟠 Initiativet krævede, at forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale (TTIP) suspenderes, og at gennemførelsen af ​​frihandelsaftalen mellem Canada og EU (CETA) standses.

Stop Finning – Stop the trade

🟡 Initiativet opfordrer til at ændre EU-lovgivningen således, at det bliver ulovligt at dræbe hajer for deres finner.

Stop ekstremisme

🟡 Initiativet kræver retningslinjer med henblik på at forebygge og imødegå ekstremisme.

Samhørighedspolitik i EU!

🟡 Initiativet går ind for en EU-samhørighedspolitik, der omfatter regioner, der er kendetegnet ved deres kulturelle, nationale, etniske, religiøse eller sproglige egenskaber.

Ret til behandling

🟡 Initiativet kræver gennemsigtighed i tider med pandemier og sundhedsmæssige nødsituationer.

Respekt for retsstatsprincippet i EU

🟠 Initiativet ønskede en oprettelse af en upartisk evalueringsmekanisme for at kontrollere, at alle medlemsstater følger de europæiske værdier vedrørende retsstatsprincippet.

Red bierne!

🟠 Initiativet havde til formål at beskytte bier og deres levesteder for at gøre en ende på udryddelsen af ​​insekter i Europa.

Pro-Nutriscore

🟠 Initiativet krævede en forenklet varedeklaration på fødevarer (Nutriscore), for at give ernæringsinformation af høj kvalitet til europæiske forbrugere.

NEW DEAL 4 EUROPE

🟠 Initiativet krævede en genevaluering af EU-politik for at øge folkelig accept af EU.

MOVEUROPE

🟠 Initiativet krævede indførelse af et “MovEurope”-kort, som gjorde det muligt at rejse inden for EU til reducerede priser i weekenden på Europadagen.

Minority SafePack

🟢 Initiativet arbejdede for at sikre minoriteters rettigheder i EU.

Let’sfly2Europe

🟠 Initiativet kæmpede for en human migrationspolitik, der muliggør lovlige og sikre ruter til Europa via fly.

Forbud mod glyphosat

🟢 Initiativet krævede et forbud mod glyphosat og giftige pesticider i EU-landbruget.

Housing for all

🟠 Initiativet krævede bedre juridiske og finansielle rammebetingelser for at gøre boligmarkedet tilgængeligt for alle i Europa.

Grønne taghaver

🟡 Initiativet ønsker grøn beplantelse på toppen af de bygninger i byen, hvor taget står uden brugsmæssig værdi i EU.

European Eco Score

🟡 Dette initiativ foreslår at indføre en miljø-score. Varerne vil afmærkes med en mærkning, der fortæller køberen, hvor skadelig produktet er for miljøet.

End the cage age

🟢 Initiativet kæmper for at stoppe brugen af bure i landbruget i hele EU.

#NyeRettighederNu

🟠 Initiativet kræver flere rettigheder for “selvstændige” medarbejdere.

Aflytning

🟠 Initiativet ønskede at opnå en bedre balance mellem behovet for efterforskningsarbejde og respekt for juridisk fortrolighed.

People4Soil

🟠 Initiativet arbejdede for en bedre EU -lovgivning, der kan beskytte Europas jordbund.

Lad mig stemme

🟠 Initiativet arbejdede for en reform af valgloven i EU.

Act 4 Growth

🟠 Initiativet fremlagde 4 speciifikke handlemuligheder for at udvikle kvindeligt iværksætteri som en strategi for bæredygtig økonomisk vækst i Europa.

Europe cares!

🟠 Initiativet opfordrede til inkluderende uddannelsesmuligheder for mennesker med handicap i EU.

Stop plastik i havet!

🟠 Initiativet krævede strengere EU-foranstaltninger, som ville forhindre plastforurening i verdenshavene.

Mere end en uddannelse!

🟠 Initiativet opfordrede til incitamenter, herunder støtte til at udvikle borgerlige læreplaner på alle niveauer af formel uddannelse i hele Europa.

Bevarelse af unionsborgerskab

🟠 I forlængelse af brexit aftalen, ønskede initiativtagerne, at borgerne stadig kunne beholde deres unions-borgerskab i EU.

Obligatorisk fødevaremærkning

🟠 Obligatorisk varedeklaration på fødevarer, skal gøre det klart, hvilke fødevarer der er vegetariske, ikke-vegetariske, veganske og ikke-veganske.

Call to Action

🟡 Nationale myndigheder skal tage miljøet i betragtning inden de udsteder nye love.

Scroll to Top