92-gruppen hjælper med den bæredygtige omstilling!

Projektets formål: 92-gruppen er med i et projekt, som skal skubbe til EU’s grønne omstilling.


Beskrivelse


The Unifying Project

92-gruppen er en del af et projekt, orkestreret af 11 europæiske NGO’er, som hedder “Unify – Bringing the EU together on climate action”. Projektet skal facilitere viden om en hurtig og effektiv transition for medlemslandene til kulstoffattige og modstandsdygtige økonomier. Projektet fokuseres på 10 medlemslande, som er Kroatien, Danmark, Frankrig, Tyskland, Polen, Tjekkiet, Estland, Portugal, Slovenien, og Spanien. “The Unifying Project” forløber indtil september 2022.

Det er meningen, at projektet skal forene tre centrale politiske processer, nemlig: programmering af EU-midler, nationale energi- og klimaplaner, og nationale og EU’s langsigtede strategier – forhåbentligt kan disse processer hjælpe medlemslandene med at intensivere klimaindsatsen. Målet med projektet er også, at klimaindsatsen bliver sammenhængende mellem forskellige niveauer, altså således at der er sammenhæng mellem de nationale strategier og EU’s strategier. Hvis projekter udleder de resultater som ønsket, burde medlemsstaterne og hele EU være bedre klædt på til at indfri Parisaftalens mål.

92-gruppen beskriver disse mål på deres hjemmeside:

  • Udvikling af værktøjer til at vurdere de endelige nationale energi- og klimaplaner (NECP) og deres gennemførelse;

  • at informere programmeringen af EU-midler for at optimere gennemførelsen af de nationale energi- og klimaplaner (NECP);

  • Vurdere og overvåge de nationale langsigtede strategier og fremhæve sammenhængen mellem EU’s langsigtede strategi, de nationale energi- og klimaplaner og forpligtelserne i Parisaftalen;

  • støtte kommunerne i at udvikle eller forbedre handlingsplaner for bæredygtig energi og klima og styrke forbindelserne med de nationale energiplaner.


Aktive NGO’erTidslinje


  • September 2019: Projektet starter
  • August 2022: Projektet slutter

Hvordan kan du hjælpe

Referencer:


Lignende projekter


Denne side er skrevet af Our Only Home (2022-05-17)

Scroll til toppen