Afhjælpning af klimakrisen

Projektets formål: Initiativet arbejdede for effektive foranstaltninger til bekæmpelse af klimakrisen.


Beskrivelse


Initiativet blev lanceret af Fridays for Future, og det opfordrede til, at EU skulle indføre konkrete tiltag for at bremse klimaændringerne og nå målet om ikke at overstige 1,5 grads opvarmning. Disse tiltag omfattede f.eks. indførelsen af et EU-system til begrænsning af handel med fossilebrændstoffer og gratis undervisningsmateriale om virkningerne af klimaforandringerne. Desuden bør drivhusgasemissionerne reduceres som fastsat i klimaaftalen fra Paris, og der bør ikke indgås flere frihandelsaftaler med stater, der ikke overholder den. Indsamlingen af underskrifter sluttede den 23.09.2021.


Tidslinje


  • September 2019: initiativet registreres hos Europa-Kommissionen
  • September 2019: indsamlingen af underskrifter starter
  • September 2021 : underskriftsindsamlingen afsluttes – initiativet er ikke succesfuldt

Hvordan kan du hjælpe


Lignende projekter


Denne side er skrevet af Our Only Home (2021-11-18)

Referencer:

eci

Brug Europæisk Borgerinitiativer til at blive hørt i Europa parlimentet

Scroll to Top