Afskaf afgiftsfritagelsen for flybrændstof i Europa

Projektets formål: Initiativet ønsker, at indføre afgift på flybrændstof.


Beskrivelse


Initiativet opfordrede Europa-Kommissionen til at foreslå medlemsstaterne at indføre en afgift på flybrændstof (paraffin). Arrangørerne kritiserede, at den europæiske luftfartssektor nyder godt af skattefordele, selv om den er ansvarlig for mange drivhusgasemissioner. Der opkræves høje afgifter på miljøvenlige alternativer til lufttransport, mens flybrændstof (paraffin) fortsat er fritaget for afgifter i Europa. Desuden opkræver medlemsstaterne ikke moms på flybilletter, hvilket gør flyrejser til en stadig mere attraktiv transportform, selv om det er den mest kulstofintensive transportform. Initiativet fik ikke indsamlet nok underskrifter og blev derfor ikke vedtaget.


Tidslinje


  • Juni 2013: Initiativet registreres hos EU-Kommissionen og underskriftsindsamlingen begynder.
  • Juni 2014 : Underskriftsindsamlingen slutter. Indsamlingen mislykkedes.

Hvordan kan du hjælpe

Referencer:

europa

Læs om Europæisk Borgerinitiativer – ECI


Lignende projekter


Denne side er skrevet af Our Only Home (2021-11-30)

Scroll til toppen