Befri Vestsahara

Projektets formål: Global Aktion kæmper for at befri Vestsahara fra Marrokkos besættelse.


Beskrivelse


Global Aktion (GA) arbejder for, at danske banker og pensionsselskaber ikke bliver ved med at investere i selskaber, som udnytter og søger efter ikke-genanvendelige naturressourcer i Vestsahara. Siden 1975 har Vestsahara været besat af Marokko, som udnytter deres land til at søge efter f.eks. olie, gas og fosfat. Denne besættelse er gået voldsomt ud over det oprindelige folk fra Vestsahara, nemlig saharawierne. Marokko byggede en 2000 km lang mur med millioner af landminer, som adskiller det oprindelige folk fra de ca. 200.000 mennesker, som er flygtet fra Vestsahara. Flygtningene bor i fem flygtningelejre i Algeriet. Global Aktion har skrevet en rapport i 2016, der kortlægger historien bag besættelsen, og hvilke danske selskaber, som investerer i Vestsahara.

Efter kolonimagten, Spanien, trak sig ud af Vestsahara i 1975, besatte Marokko landet. Dette startede en krig, som varede indtil 1991. I 1991 indgik Marokko og saharawiernes frihedsbevægelse, Polisario, en våbenhvile med hjælp fra FN. Siden denne tid har FN prøvet at stable en folkeafstemning på benene, som skulle afgøre om Vestsahara ønskede at være selvstændig eller en del af Marokko. Dog er alle forsøg på dette enten blevet afbrudt eller udskudt på baggrund af uoverensstemmelser om, hvem der har lov til at stemme. På nuværende tidspunkt er saharawierne stadig undertrykt. De flygtede fra deres land for så længe siden, at flere generationer er blevet født og opvokset i flygtningelejrene i Algeriet. De soldater, som bemander Vestsaraha, sørger yderligere for at saharawierne ikke danner ikke-statslige uafhængige organisationer. Soldaterne har flere gange brudt FN’s menneskerettigheder gennem ubegrundede tilbageholdelser, anholdelser og forsvindinger.

Imens alt dette foregår, udvinder Marokko også naturressourcer fra Vestsaharas land, og saharawierne mener selvfølelig, at de ikke har ret til dette. Der er flere danske virksomheder, som investerer i de firmaer, som udvinder naturressourcerne i Vestsahara, og dermed er de danske selskaber med til at legitimere Marokkos besættelse. Marokko udvinder disse ressourcer uden om den saharawianske befolkning, og uden at de kan drage nytte af det. GA har undersøgt, hvilke banker og pensionsselskaber som investerer i disse firmaer. De har undersøgt 10 af de største banker og 22 af de største pensionskasser. Det viste sig, at 7 ud af 10 banker investerer i Vestsahara og 20 ud af 22 pensionskasser. I november 2016 stoppede Pensam med at investere i Vestsahara.

Global Aktion pointerer, at disse selskaber gerne skal følge pengeinstitutternes politikker for ansvarlige investeringer. Dette betyder blandt andet, at virksomhederne skal tage et etisk ansvar og sørge for at menneskerettighederne bliver overholdt. Global Aktion konkluderer, at selskaberne ikke lever op til de gældende politikker:

Ifølge den Europæiske Unions Domstol og daværende øverste juridiske rådgiver for FN’s generalsekretær Hans Corell, kan disse selskaber ikke operere i det besatte Vestsahara udenom den oprindelige befolknings, saharawiernes, aktive samtykke og til dennes gevinst. Ingen af disse selskaber har opnået et sådant samtykke. Selskaberne underminerer folkeretten og deres tilstedeværelse i Vestsahara er først og fremmest problematisk fordi den er på kant med international ret og kun sekundært fordi der er en række udfordringer med menneske og arbejdstagerrettigheder – f.eks. bliver saharawierne systematisk diskrimineret i deres muligheder for at få adgang til arbejdspladser, som genereres af de omtalte selskaber” (Global Aktion, 2018).

Global Aktions arbejdsgruppe “Vestsahara-Kampagne gruppen” arbejder med dette projekt. Gruppen blev oprettet i 2018, og deres arbejde går ud på øge den danske befolknings viden om konflikten i Vestsahara, da de regner med, at dette kan føre til politisk engagement. De arbejder med dette på flere forskellige måder, ved f.eks. at lave artikler, podcasts, arrangementer og filmaftener. Du kan støtte deres projekt via dette link. Du bliver ført videre til Global Aktions hjemmeside, hvor du har mulighed for at sende et brev til et af syv danske selskaber, som investerer i Vestsahara. GA har skrevet brevet, du skal blot indtaste dine oplysninger, så sender de brevet videre og med dig som afsender. På den måde lægges der pres på, at det givne selskab stopper investeringerne i Vestsahara!


Aktive NGO’erTidslinje


  •    Februar 2016: Global Aktion udgiver artikler om konflikten i Vestsahara  
  •   April 2019: Organisationen udgiver et podcast om EU og Vestsahara (konflikten)  
  •   December 2020: GA udgiver en podcastserie om konflikten i Vestsahara 

Hvordan kan du hjælpe


Lignende projekter


Denne side er skrevet af Our Only Home (2022-10-28)

Referencer:

Scroll to Top