Call to Action

Projektets formål: Nationale myndigheder skal tage miljøet i betragtning inden de udsteder nye love.


Beskrivelse


Initiativet “Call to action – Environmental protection in all policies” ønsker at forbedre Europæernes, dyrs og naturens liv. Dermed kræver de, at Kommissionen foreslår en lovgivning, som bestemmer, at de nationale myndigheder skal overveje, hvad der er bedst for miljøet inden de introducerer en ny lovgivning/politikker eller regulerer på ældre. Det skal altså være et lovkrav at tænke på miljøets bedste i fremtidige reguleringer.

Initiativet begrundes med de unaturlige klimaforandringer, vi har oplevet de senere år – nogle forandringer som også EU-Politikkerne har italesat. Vi er alle klar over, at der er et problem – nu må politikkerne handle på det!


Tidslinje


  • Oktober 2021: Registreres hos EU-Kommissionen

Hvordan kan du hjælpe


Lignende projekter


Denne side er skrevet af Our Only Home (2021-11-30)

Referencer:

europa

Informationer om Europæisk Borgerinitiativer – ECI

Scroll to Top