DO NOT COUNT EDUCATION SPENDING AS PART OF THE DEFICIT! EDUCATION IS AN INVESTMENT!

Projektets formål: Initiativet krævede, at uddannelsesudgifter, der ligger under femårsgennemsnittet i eurozonen, udelukkes fra beregningen af ​​det nationale underskud.


Beskrivelse


Initiativet opfordrede til at udelukke uddannelsesudgifter, der ligger under det femĂĽrige gennemsnit for euroomrĂĽdet, fra beregningen af nationale underskud. Dette skulle bidrage til at mindske de sociale uligheder mellem medlemsstaterne og skabe mere lige muligheder for unge i EU. Initiativet opfordrede ogsĂĽ til at sikre en passende infrastruktur for kvalitetsuddannelse i hele EU. Initiativet fik ikke indsamlet nok underskrifter og blev derfor ikke vedtaget.


Tidslinje


 • August 2013: Initiativet registreres hos EU-Kommissionen og underskriftsindsamlingen begynder.
 • August 2014 : Underskriftsindsamlingen slutter. Indsamlingen mislykkedes.

Hvordan kan du hjĂŚlpe


Lignende projekter


 • Sikring af den fĂŚlles handelspolitik i EU

  🟡 Initiativet ønsker, at transaktioner mellem EU og besættelsesmagter skal reguleres.

 • Udvekslingsprogram for offentligt ansatte

  🟡 Initiativet foreslår et udvekslingprogram for offentligt ansatte i EU.

 • STOP TTIP

  🟠 Initiativet krævede, at forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale (TTIP) suspenderes, og at gennemførelsen af ​​frihandelsaftalen mellem Canada og EU (CETA) standses.

 • Stop ekstremisme

  🟡 Initiativet kræver retningslinjer med henblik på at forebygge og imødegå ekstremisme.

 • Respekt for retsstatsprincippet i EU

  🟠 Initiativet ønskede en oprettelse af en upartisk evalueringsmekanisme for at kontrollere, at alle medlemsstater følger de europæiske værdier vedrørende retsstatsprincippet.

 • NEW DEAL 4 EUROPE

  🟠 Initiativet krævede en genevaluering af EU-politik for at øge folkelig accept af EU.

Denne side er skrevet af Our Only Home (2021-11-17)

Referencer:

europa

Informationer om EuropĂŚisk Borgerinitiativer – ECI

Scroll to Top