DOF hjælper den truede hedehøg.

Projektets formål: Projekt Hedehøg beskytter den truede rovfugl, hedehøgen.


Beskrivelse


Projekt Hedehøg

Projekt Hedehøg kører i årene 2018 til og med 2022. Projektet går ud på at bevare og beskytte den race af rovfugl, som hedder hedehøg. Hedehøgen er en sjælden fugl i Danmark og kategoriseres som en moderat truet fugl på den danske rødliste.

Fuglen flyver fra Afrika til Danmark, når den skal yngle, og problemet ved dette er, at  hedehøgene anbringer deres reder på dyrkede marker. Det udsætter ungerne, og høgene selv, for fare, da de kan risikere at blive dræbt under høstarbejdet.

Projektet går altså ud på, at DOF samarbejder med kommuner, lodsejere og forpagtere om at beskytte hedehøgens ynglesteder. DOF kan tage kontakt til en lodsejer, hvis de opdager en rede på lodsejerens mark, og desuden har de forudgående kontakt til nogle af lodsejerne, som betyder, at lodsejerne nogle gange selv gør DOF opmærksom på, at de har en rede på deres mark. Når DOF er gjort opmærksom på en rede, tager de ud til marken og indhegner den med et hegn. Hegnet er der stød i, således at ræve ikke kan kravle derind og spise æggene eller ungerne. Alle yngleparrene bliver registreret og overvåget, og det vurderes hvorvidt, der er brug for beskyttelse af de enkelte redder. DOF udfører arbejdet i samarbejde med Sønderjysk Landboforening.

Hvis du har kendskab til en ynglende hedehøg, er det vigtigt, at du tager kontakt til Projekt Hedehøg . DOF skriver således “Du kan hjælpe ”Projekt Hedehøg” med at beskytte hedehøgene ved:

  • at orientere projektet hurtigst muligt, hvis du ser en hedehøg gå ned i din mark med bytte eller redemateriale, da det er sandsynligt at hedehøgen yngler her

  • at tillade redebeskyttelse i marken, hvor den yngler

  • at udlægge sprøjtefri bræmmer og vildtstriber i kanten af markerne

  • at bekæmpe ræve og mårhund

  • at sikre variation i afgrøderne”


Tidslinje


  • 2018: Projekt Hedehøg starter
  • 2022: Projektet slutter.

Hvordan kan du hjælpe


Lignende projekter


Denne side er skrevet af Our Only Home (2022-06-10)

Scroll to Top