Europæisk Instrument for Fri Bevægelighed

Projektets formål: Initiativet ønskede at indføre et blåt europæisk pas til alle EU-borgere.


Beskrivelse


Initiativet opfordrede til indførelsen af et europæisk pas for alle EU-borgere. Motivet var at forbedre den frie markeds funktion i EU’s interesse og for at opfylde EU’s omsorgspligt over for alle sine borgere. Initiativtagerne anmodede EU-Kommissionen om at udvikle en procedure, hvorfra alle borgere i Europa kan få udstedt et permanent identitetsdokument i form af et enkelt laissez-passer-dokument i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning 1417/2013 eller i en anden form, som tegn på deres juridiske status og ret til fri bevægelighed. Initiativet fik dog ikke indsamlet nok underskrifter og blev derfor ikke en succes.


Tidslinje


  • Januar 2017: Initiativet registreres hos EU-Kommissionen og underskriftsindsamlingen begynder.
  • Januar 2018: Underskriftsindsamlingen slutter, initiativet er ikke succesfuldt.

Hvordan kan du hjælpe

Referencer:

link

Hvad er et ECI


Lignende projekter


Denne side er skrevet af Our Only Home (2021-11-11)

Scroll til toppen