Europæisk Instrument for Fri Bevægelighed

Projektets formål: Initiativet ønskede at indføre et blåt europæisk pas til alle EU-borgere.


Beskrivelse


Initiativet opfordrede til indførelsen af et europæisk pas for alle EU-borgere. Motivet var at forbedre den frie markeds funktion i EU’s interesse og for at opfylde EU’s omsorgspligt over for alle sine borgere. Initiativtagerne anmodede EU-Kommissionen om at udvikle en procedure, hvorfra alle borgere i Europa kan få udstedt et permanent identitetsdokument i form af et enkelt laissez-passer-dokument i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning 1417/2013 eller i en anden form, som tegn på deres juridiske status og ret til fri bevægelighed. Initiativet fik dog ikke indsamlet nok underskrifter og blev derfor ikke en succes.


Tidslinje


 • Januar 2017: Initiativet registreres hos EU-Kommissionen og underskriftsindsamlingen begynder.
 • Januar 2018: Underskriftsindsamlingen slutter, initiativet er ikke succesfuldt.

Hvordan kan du hjælpe


Lignende projekter


 • Sikring af den fælles handelspolitik i EU

  🟡 Initiativet ønsker, at transaktioner mellem EU og besættelsesmagter skal reguleres.

 • Udvekslingsprogram for offentligt ansatte

  🟡 Initiativet foreslår et udvekslingprogram for offentligt ansatte i EU.

 • STOP TTIP

  🟠 Initiativet krævede, at forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale (TTIP) suspenderes, og at gennemførelsen af ​​frihandelsaftalen mellem Canada og EU (CETA) standses.

 • Stop ekstremisme

  🟡 Initiativet kræver retningslinjer med henblik på at forebygge og imødegå ekstremisme.

 • Respekt for retsstatsprincippet i EU

  🟠 Initiativet ønskede en oprettelse af en upartisk evalueringsmekanisme for at kontrollere, at alle medlemsstater følger de europæiske værdier vedrørende retsstatsprincippet.

 • NEW DEAL 4 EUROPE

  🟠 Initiativet krævede en genevaluering af EU-politik for at øge folkelig accept af EU.

Denne side er skrevet af Our Only Home (2021-11-11)

Referencer:

link

Hvad er et ECI

Scroll to Top