Europæisk uddannelse af høj kvalitet for alle

Projektets formål: Initiativet arbejdede for, at EU får fælles uddannelsesmål.


Beskrivelse


Initiativet arbejdede på at sikre uddannelse af høj kvalitet i hele EU. Initiativtagerne mente, at der skulle etableres et fælles forum for diskussion og samarbejde, hvor forældre, lærere, elever, studerende, arbejdsmarkedet parter, uddannelseseksperter og politikere kunne fremlægge ideer. I dette forum ville de kunne debatere og diskutere hvilken fremadrettet uddannelsesmodel, der skulle indføres i hele EU. Initiativet ønskede at indføre fælles uddannelsesmål for hele EU, de mente også at uddannelsesmålene skulle afspejle EU’s fundamentale værdier.


Tidslinje


  • Juli 2012 : Initiativet registreres hos EU-Kaommissionen og underskriftsindsamlingen begynder.
  • N ovember 2013 : Underskriftsindsamlingen slutter. Indsamlingen mislykkedes.

Hvordan kan du hjælpe


Lignende projekter


Denne side er skrevet af Our Only Home (2021-11-12)

Referencer:

Hvad er et ECI

Scroll to Top