Fraternité 2020 – Mobilitet. Fremgang. Europa.

Projektets formål: Initiativet ønskede at styrke udvekslingsprogrammer i EU.


Beskrivelse


Initiativet krævede, at europæiske udvekslingsprogrammer som f.eks. Erasmus eller European Voluntary Service (EVS) optimeres. Initiativet foreslog tre løsninger til at opnå dette mål: Kommissionen bør bruge eksisterende midler mere konsekvent til at fremme mobilitet. Der bør gøres en større indsats for at sikre, at deltagerne udvikler interkulturelle færdigheder, f.eks. ved at tilbyde sprogkurser og kurser om værtslandets traditioner, historie, samfund osv. Initiativet krævede også, at fremskridt inden for mobilitet registreres bedre.


Tidslinje


  • Maj 2012: Initiativet registreres hos EU-Kommissionen og underskriftsindsamlingen begynder.
  • November 2013: Underskriftsindsamlingen slutter. Indsamlingen mislykkedes.

Hvordan kan du hjælpe

Referencer:

europa

Læs om Europæisk Borgerinitiativer – ECI


Lignende projekter


Denne side er skrevet af Our Only Home (2021-11-12)

Scroll til toppen