Giv færørske kvinder ret til at vælge en abort

Projektets formål: Amnesty International Danmark arbejder for at kvinder på Færøerne kan få fri abort.


Beskrivelse


Det kommer nok bag på de fleste af os, når vi hører at Færøerne ikke har fri abort. I det lille land med ca. 48.000 indbyggere, er det stadig ulovligt for en kvinde at få foretaget en abort. Amnesty International Danmark har sat fokus på sagen og udarbejdet en kampagne, som du kan underskrive, hvis du mener, at Færøerne skal indføre fri abort. 

Den oprindelige lov, som forbød abort i Danmark og Færøerne, stammer tilbage fra 1937. Da Danmark i 1973 valgte at ophæve loven, valgte Færøerne at beholde den. I dag har en kvinde kun ret til abort, hvis: 

  • En graviditet er til fare for den gravides liv eller helbred
  • En undfangelsen skyldes kriminelle handlinger, fx voldtægt eller incest
  • Fosterets arveanlæg er til fare for dets helbred eller liv
  • Den gravide skønnes uegnet til at varetage barnet.

Det er op til kvindens læge og en gynækolog at vurdere, om et af de ovenstående forhold er til stede, hvis de afviser dette, kan kvinden ikke få aborten. Der er derfor mange kvinder, som ender med at flyve til Danmark og betale mellem 6.000 og 12.000 kroner for at få foretaget en abort. Desuden skal gynækologen beslutte sig for, om hun synes kvinden har ret til en abort på bare tyve minutter – uden førhen at have kendskab til patienten. Lægen risikerer derudover op til to års fængsel, hvis de foretager en abort på en kvinde, som ikke opfylder forholdene. Dette giver muligvis lægen større incitament til ikke at udføre en abort, selv når forholdene er opfyldt, så de er sikre på at undgå fængsel. 
I lang tid har ordet abort været tabubelagt på Færøerne, men diskussionen blussede igen op, da Højesteretten i USA fjernede den grundlovssikrede ret til abort i juni 2022. Amnesty International Danmark har valgt at starte en kampagne, som du kan underskrive her med håbet om, at kvinden får den basale menneskerettighed tilbage: at kunne bestemme over sin egen krop.


Aktive NGO’erTidslinje


  • 1937: Færøernes oprindelige abortlov indtroduceres.
  • 1956: Færørerne laver små ændringer i den oprindelige lov.
  • Juni 2022: Amerikas Højesteret fjerner retten til fri abort fra grundloven. Dette starter en debat i de fleste vestlige lande.
  • September 2022: Amnesty begynder deres pro-abort kampagne, der skal hjælpe færørske kvinder.

Hvordan kan du hjælpe


Lignende projekter


Denne side er skrevet af Our Only Home (2022-10-17)

Referencer:

https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/faeroeerne-er-kendt-have-den-strammeste-abortlov-i-norden-vil-det-aendre-sig

Abort-tabuet er brudt på Færøerne

Scroll to Top