Grøn fond til civilsamfundet!

Projektets formål: NOAH ønskede at oprette en grøn fond, som civilsamfundet kunne søge.


Beskrivelse


I oktober 2020 foreslår NOAH, at der skal uddelegeres 50 millioner kroner til at oprette en fond, som skal understøtte den lokale grønne omstilling. Efter klimavalget i 2019 mente NOAH ikke, at regeringen havde gjort en stor nok indsats for at reducere CO2 udledningerne med 70%. Danmarks nye klimalov fastslår et nationalt mål om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70% i 2030. Denne ændring betyder altså, at en stor del af samfundet skal omligges således, at vi ikke afhænger af fossile brændsler i lige så høj grad som nu. Da NOAH skrev artiklen i 2020 havde politikerne kun fundet under 25% af de nødvendige reduktioner, hvilket efterlader langt over halvdelen af målet uløst. I Klimarådets rapport fra 2021 fastslås det også, at de midler regeringen vil indfri ikke anskueliggør 70% målet.

NOAH foreslog i 2020, i forbindelse med finanslovsforhandlingerne, at regeringen oprettede en grøn fond, som hvert år skulle have en bevilling på mindst 50 millioner kroner. Fonden skulle have egen bestyrelse og klar struktur. Desuden skulle den have klare prioriteter, således at pengene blev spenderet så effektivt og ansvarligt som muligt. Disse prioriteter ville f.eks. være: biodiversitet, bæredygtig omstilling, ansvarligt ressourceforbrug osv. Meningen var dermed, at give almene borgere mulighed for at søge pengene til at understøtte et lokalt grønt projekt. Nogle eksempler på grønne projekter kunne være; lokale vedvarende energiprojekter, grønnere transport, reparationer og genanvendelse, fællesejede aktiviteter osv. Fonden skulle derudover også støtte opstart af grønne virksomheder med f.eks. treårig driftstøtte. NOAHs ide sætter altså fokus på, at en del af klimamobiliseringen sker nede fra, det er civilsamfundet, som i højere grad skal hjælpe transformationen af samfundet og sørge for, at Danmark når 2030 målet. Desværre blev denne ide ikke til virkelighed, men organisationen nåede at få en artikel med i Altinget, som det stadig er muligt at læse her!


Aktive NGO’erTidslinje


  •    Oktober 2020: NOAH udgiver egen artikel med forslag til grøn fond  
  •   Oktober 2020: Aktivister fra NOAH får udgivet en artikel på Altingets hjemmeside. 

Hvordan kan du hjælpe


Lignende projekter


Denne side er skrevet af Our Only Home (2022-10-25)

Referencer:

Scroll to Top