Grønne taghaver

Projektets formål: Initiativet ønsker grøn beplantelse på toppen af de bygninger i byen, hvor taget står uden brugsmæssig værdi i EU.


Beskrivelse


Initiativet opfordrer til at  lave beplantning på toppen af tagene i byerne for at udnytte uudnyttet plads. Beplantning på tage kan have flere positive aspekter, såsom klimabeskyttelse og øget æstetik. Denne innovation kan være med til at bidrage til den grønne omstilling i EU.

Arrangørerne forklarer, at flade tage har negative konsekvenser. De kræver f.eks. mere vedligeholdelse og udstråler varme til atmosfæren, hvilket bidrager til den globale opvarmning. Grønne tage giver på den anden side renere luft, energibesparelser og flere levesteder for insekter. Med dette initiativ ønsker arrangørerne, at EU skal blive lidt grønnere!


Tidslinje


 • April 2021 : Registrering hos EU-Kommissionen
 • Maj 2021: Underskriftsindsamlingen starter

Hvordan kan du hjælpe

Referencer:

link

Informationer om Europæisk Borgerinitiativer – ECI


Lignende projekter


 • Bæredygtig elforsyning

  🟢 UIG hjælper med at udarbejde bæredygtig strøm løsninger.

 • Stop genmodificerede arter!

  🟡 NOAH støtter en kampagne, som ønsker at udsætte og stoppe brugen af genmodificerede dyr i naturen.

 • Akademiet for forandring

  🟠 Dette projekt er et uddannelses initiativ, der skal styrke unge menneskers viden om den bæredygtige samfundsudvikling.

 • Grønne taghaver

  🟡 Initiativet ønsker grøn beplantelse på toppen af de bygninger i byen, hvor taget står uden brugsmæssig værdi i EU.

 • Dyrk videnskabelige fremskridt!

  🟠 Initiativet krævede en ændring af direktivet 2001/18 / EF, specifikt med fokus på nye planteavlsmetoder (NPBT).

Denne side er skrevet af Our Only Home (2021-11-18)

Scroll til toppen