Har Danmark nok vild natur?

Projektets formül: Natur nok? Er en kampagne, som skal øge mÌngden af vild natur i Danmark.


Beskrivelse


D. 16 maj 2020 lancerede Danmarks Naturfredningsforening deres kampagne “Natur nok?”. Kampagnen skulle skabe mere plads til den danske vilde natur, og hvis man skrev under på den, tilsluttede man sig et åbent folkebrev til regeringen og folketinget. I brevet nævner Danmarks Naturfredningsforening de dyr, som endnu er i fare for at uddø i Danmark, men også det faktum, at Danmark er det mest opdyrkede land i Europa med mindst vild natur. Derfor ønsker foreningen, at 20% af Danmarks natur igen skal være vild. De tror på, at dette kan føre naturen tilbage til et smukt og eventyrligt sted, hvor truede arter igen kan leve frodigt.

Pü nuvÌrende tidspunkt er kun 0.5% af Danmarks natur beskyttet vild natur. Dette betyder, at størstedelen af Danmarks natur udnyttes til fordel for menneskets behov. Udnyttelsen af naturen tog rigtig fart under industrialiseringen, üer blev rettet ud, landet blev drÌnet og smü jordlodder blev lagt sammen til kÌmpe dyrkelsesarealer. Foreningen skriver derudover, at 389 danske arter er forsvundet i løbet af de sidste 170 ür, og at der er endnu 1.844 arter i fare.

 Det EuropĂŚiske Miljøagentur skriver i en rapport fra 2020, at Europas natur generelt er i forfald. I rapporten skriver de, at intensiv landbrug er en af de største trusler mod naturen, habitater og arter. Da hele 60% af Danmarks natur udnyttes til intensiv landbrug, mĂĽ naturen vĂŚre sĂĽrbar i Danmark. I rapporten er der en figur med opdelingen af, hvor godt eller dĂĽrligt EU-medlemsstaterne klarer sig ift. at bevare nationale habitater. PĂĽ denne liste er Danmark nĂŚstsidst, fordi 70% af habitaterne har en dĂĽrlig bevaringsstatus. Generelt set ligger Danmark i bunden af flere af disse undersøgelser, og det er nødvendigt, at der gøres en indsats for naturen!

 Da kampagnen sluttede, havde Danmarks Naturfredningsforening indsamlet 51.090 underskrifter. Dette fejrede de ved at besøge Christiansborg og lave et kunstvĂŚrk med 51.090 agern, som symbol pĂĽ alle de mennesker, der underskrev kampagnen. I starten af december 2020 kunne foreningen vĂŚre glade og tilfredse, fordi Regeringen vedtog en natur- og biodiversitetspakke som led i finanslovsforhandlingerne. I denne stĂĽr der, at der skal etableres 13 nye vilde naturnationalparker, og derudover at der bliver 75.000 hektar vild urørt skov. Slutteligt etableres et biodiversitetsrĂĽd, som foreningen ogsĂĽ kĂŚmpede for. Alt i alt mĂĽ kampagnen “Natur nok?” ses som en succes!


Aktive NGO’erTidslinje


  •    Maj 2020: Kampagnen starter
  •   November 2020: Kampagnen indsamler 51.090 underskrifter og flere af underskriverne møder op pĂĽ Christiansborg, hvor de skaber et kunstvĂŚrk med 51.090 agern  
  •   November 2020: Kampagnen slutter
  •   December 2020: Regeringen, SF, Venstre, de Radikale og Enhedslisten gĂĽr sammen og vedtager en ny natur- og biodiversitetspakke, de indarbejder de 349 tilsendte forslag til, hvordan denne pakke skal se ud. BĂĽde Green Peace, Danmarks Biavlerforening, WWF og Danmarks Naturfredningsforening, og mange flere har sendt forslag ind. 

Lignende projekter


Denne side er skrevet af Our Only Home (2022-10-31)

Referencer:

Scroll to Top