Levende Hav sætter fokus på havmiljøet.

Projektets formål: Levende Hav ønsker at sætte det lokale havmiljø på dagsordenen.


Beskrivelse


Kystens Parlament skal sætte fokus på havmiljøet

Landsforeningen Levende Hav søsatte i 2021 et projekt kaldet “Kystens Parlament”, som skulle hjælpe med at belyse de lokale havmiljø problemer i Danmark. Levende Havs kutter, som hedder Anton, besøgte byer rundt om i Danmark, og organisationen snakkede med lokale aktører, som har interesse i kysten og havet. Der blev udarbejdet workshops, debatter, aktiviteter og udstillinger med henblik på at udbrede den generelle viden om FN’s verdensmål omhandlende bæredygtig udvikling med særligt fokus på mål nr. 14 “livet i havet”. I alt sejlede kutteren Anton til 10 beliggenheder i Danmark, nemlig som følger: Lemvig, Thyborøn, Nyborg, Fåborg, Bornholm, Nibe, Middelfart, Korsør, Stevns og København.

Når Kystens Parlament besøgte en ny destination, blev de lokale problematikker debatteret af lokale havaktører og med mulighed for inddragelse af publikum. Debatten havde altså form som et slags parlament. Levende Hav ønskede at give foreninger, grupperinger og enkeltpersoner taletid og lade dem ytre deres bekymringer for det lokale havmiljø. Disse debatter, håber organisationen på, vil resultere i kollektive henvendelser til beslutningstagere på flere niveauer.

Projektet blev lavet i samarbejde med Dansk Amatørfiskerforening, og Levende Hav havde flere samarbejder med andre organisationer som f.eks. NOAH under projektet. Efter projektets afslutning udarbejdede Levende Hav et katalog med udtalelser og historier fra projektet. Du kan læse kataloget her.


Aktive NGO’erTidslinje


  • Juni 2021: Kutteren Anton sætter sejl.
  • September 2021: Projektet afsluttes i København.

Hvordan kan du hjælpe


Lignende projekter


Denne side er skrevet af Our Only Home (2022-10-17)

Scroll to Top