Luftforurening i Danmark

Projektets formül: Rüdet ønskede at mindske luftforureningen i Danmark!


Beskrivelse


 I 2020 opstartede RĂĽdet for Grøn Omstilling en kampagne, som skulle føre til politisk handling med henblik pĂĽ at mindske luftforurening i Danmark. Sundhedsstyrelsen skriver, at selvom luftforureningen er faldet de sidste ĂĽrtier, giver det stadig anledning til helbredsproblemer. Ifølge tal fra 2019 dør ca. 4200 mennesker for tidligt grundet luftforurening. Dog skyldes 3000 af disse luftforurening i udlandet, mens de resterende 1200 tilfĂŚlde skyldes danske kilder. 

I Danmark regulerer EU luftkvaliteten gennem direktiver, som implementeres nationalt og derved bliver til lov. Det er Miljøstyrelsen, der har ansvaret for luftkvaliteten i Danmark. Der står således på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: “ I Danmark overvåger Miljøstyrelsen i samarbejde med Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) på Aarhus Universitet luftkvaliteten på en række målestationer, der måler luftens indhold af partikler (PM 10, PM 2,5 og ultrafine partikler), nitrogendioxid, nitrogenoxider, svovldioxid, bly, benzen, kulilte og ozon samt visse tungmetaller”.

 Grundet de negative konsekvenser ved luftforurening udarbejdede RĂĽdet for Grøn Omstilling en kampagne, hvor den gĂŚngse borger kunne underskrive et ĂĽbent brev til Lea Wermelin og Magnus Heunicke. I alt indsamlede organisationen 2300 underskrifter. I brevet beskrev de konsekvenserne af luftforurening, og at det ĂĽrligt koster samfundet ca. 80 milliarder kroner pga. sygdomsrelaterede forløb og døde. Derudover nĂŚvner organisationen, at Danmark i sommeren 2020 modtog et brev fr EU-Kommissionen, da Danmark ikke levede op til direktivet om at nedbringe nationale emissioner af visse luftforurenende stoffer. De mener, at det er kritisabelt af Danmark ikke at leve op til disse krav, derfor har organisationen udarbejdet deres egne forslag til, hvordan vi skal stoppe luftforureningen. De 5 forslag lød: 

  1.  Der skal udarbejdes en nationalstrategi for reduktion af luftforurening    
  2.  Der skal laves effektive miljøzoner i de store byer    
  3.  Der skal laves en indsats mod chiptuning og defekt luftrensningsudstyr    
  4.  Der skal afgift pĂĽ røg fra private skorstene    
  5.  Der skal indføres et forbud mod brĂŚnderøg i tĂŚtte byomrĂĽder   

Aktive NGO’erTidslinje


  •    Oktober 2020: Kampagnen starter, og brevet til Lea Wermelin og Magnus Heunicke kan underskrives
  •   2021: Kampagnen afsluttes 

Hvordan kan du hjĂŚlpe


Lignende projekter


Denne side er skrevet af Our Only Home (2022-10-24)

Referencer:

Scroll to Top