Marsvin i fangeskab for videnskaben

Projektets formål: Foreningen ønsker, at to marsvin sættes fri efter at være blevet tilfangetaget hos Fjord & Bælt.


Beskrivelse


Animal World Protection Danmark har lige nu en underskriftsindsamling kørende, som startede i 2020. Indsamlingen skal redde to etårige marsvin, som blev fanget i det danske farvand for at optræde hos Fjord & Bælt. Fjord & Bælt er en turistattraktion med forskellige havdyr i fangeskab, som også laver optrædener. De beskriver sig selv som værende et sted for forskning, udstillinger, skoletjenester og aktiviter, som skal formidle livet i de danske farvande og derudover også forbedre havpattedyrs vilkår i Danmark. Deres hovedattraktion er marsvin, da Fjord & Bælt er et af de eneste steder i verden, hvor man kan se disse vilde hvaler tæt på. Deres marsvin overvåges af forskere fra hele verden, som udarbejder projekter om dyrenes adfærd.

 World Animal Protection Danmark (WAPD) ville nok finde det ironisk, at Fjord & Bælt selv synes, at de arbejder for havpattedyrs vilkår i Danmark, da de holder selvsamme dyr i fangenskab. WAPD nævner i en artikel, at marsvinet Freja har været i fangenskab i 24 år hos F&B. Desuden fangede de i 2020 marsvinene Saga og Eskilde, som nu ser ud til at gå den samme skæbne i møde. De to marsvin kan risikere at tilbringe resten af deres liv i fangenskab hos Fjord & Bælt ligesom Freja.

 De leveforhold, som marsvinene gik i møde i 2020, lever på ingen måde op til de forhold, som de har i havet. Hos F&B kan marsvinene kun svømme i deres lille bassin, hvor de i naturen kan bevæge sig op til 300 meter i minuttet og dykke helt ned til 400 meters dybde.

 WAPD pointerer, at marsvinene er gamle nok til at klare sig selv i naturen, men deres chance for overlevelse i det fri desværre kun mindskes, så længe de er i fangenskab. Freja har f.eks. levet for længe i fangeskab til, at hun kunne overleve i det fri, men det er anderledes for Eskild og Saga. Foreningen har derfor håb endnu, og du kan stadig underskrive deres indsamling for de to små marsvin og støtte foreningen med et økonomisk bidrag. De arbejder nemlig også for, at myndighederne og politikerne skal forbyde Fjord & Bælt at fange flere vilde marsvin. Dog udtalte miljøministeren Lea Wermelin sig, at hun ikke ønsker at forbyde Fjord & Bælt at holde marsvin som den eneste institution i Danmark. Hun mener nemlig, at de forsøg og videnskabelige artikler foreningen producerer om dyret er vigtige. De skal bruges til at forstå arten bedre og i længden sikre dens overlevelse bedre.


Aktive NGO’erTidslinje


  • September 2020: Marsvinene bliver fanget og anbragt hos Fjord & Bælt
  • December 2020: Animal World Protection engagerer sig i sagen om Saga og Eskild
  • Februar 2021: Miljøministeren udtaler sig om problematikken

Hvordan kan du hjælpe


Lignende projekter


Denne side er skrevet af Our Only Home (2022-10-28)

Referencer:

Scroll to Top