Økicid i Europa: Jorden skal have rettigheder

Projektets formål: Initiativet ønskede, at klimaforandringerne anerkendtes som økocid, og der indførtes politik for at stoppe det.


Beskrivelse


Initiativet opfordrede EU-Kommissionen til at anerkende skaderne, ødelæggelsen og tabet af økosystemer i Europa, også kaldet økosid, og til at indføre politiske foranstaltninger imod det. Forslagsstillerne opfordrede specifikt til at kriminalisere økosid, så enkeltpersoner og virksomheder kan stilles til ansvar. Derudover ønskede de at oprette et forbud mod økocid på EU’s land og i dets havområder. Initiativet fik ikke indsamlet nok underskrifter og blev derfor ikke vedtaget.


Tidslinje


  • Januar 2013 : Initiativet registreres hos EU-Kommissionen og underskriftsindsamlingen begynder.
  • Januar 2014: Underskriftsindsamlingen slutter. Indsamlingen mislykkedes.

Hvordan kan du hjælpe

Referencer:

endecocide

Læs om Europæisk Borgerinitiativer – ECI


Lignende projekter


Denne side er skrevet af Our Only Home (2021-11-13)

Scroll til toppen