Permanent unionsborgerskab

Projektets formül: Initiativet ønskede et permanent unionsborgerskab efter Brexit.


Beskrivelse


Initiativet henviste til Brexit og den deraf følgende konsekvens, at mange EU-borgere  mistede deres status som EU-borgere. Initiativet opfordrede til et permanent unionsborgerskab, der ville sikre EU-rettigheder for borgerne, selv hvis en medlemsstat beslutter sig at forlade EU. De kan f.eks. fortsat stemme ved valg til EU-parlamentet. Initiativet fik ikke indsamlet nok underskrifter og blev derfor ikke vedtaget.


Tidslinje


 • Juli 2018 : Initiativet registreres og indsamlingen starter.
 • Juli 2019 : Initiativet afsluttes.
 • August 2019 : Initiativet er ikke succesfuldt.

Hvordan kan du hjĂŚlpe


Lignende projekter


 • Sikring af den fĂŚlles handelspolitik i EU

  🟡 Initiativet ønsker, at transaktioner mellem EU og besættelsesmagter skal reguleres.

 • Udvekslingsprogram for offentligt ansatte

  🟡 Initiativet foreslår et udvekslingprogram for offentligt ansatte i EU.

 • STOP TTIP

  🟠 Initiativet krævede, at forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale (TTIP) suspenderes, og at gennemførelsen af ​​frihandelsaftalen mellem Canada og EU (CETA) standses.

 • Stop ekstremisme

  🟡 Initiativet kræver retningslinjer med henblik på at forebygge og imødegå ekstremisme.

 • Respekt for retsstatsprincippet i EU

  🟠 Initiativet ønskede en oprettelse af en upartisk evalueringsmekanisme for at kontrollere, at alle medlemsstater følger de europæiske værdier vedrørende retsstatsprincippet.

 • NEW DEAL 4 EUROPE

  🟠 Initiativet krævede en genevaluering af EU-politik for at øge folkelig accept af EU.

Denne side er skrevet af Our Only Home (2021-11-06)

Referencer:

Scroll to Top