Rent vand i Danmark

Projektets formĂĽl: De arbejder for at imødekommende EU’s vandrammedirektiv.


Beskrivelse


En af de målsætninger, foreningen har, er at sikre rent og økologisk vand i Danmark. Foreningen ønsker, at Danmarks overflade- og grundvand skal leve op til EU’s vandrammedirektiv. På miljøstyrelsens hjemmeside beskriver de direktivet således: “EU’s vandrammedirektiv fastlægger rammerne for beskyttelsen af vandløb og søer, overgangsvande (flodmundinger, laguner o.l.), kystvande og grundvand i alle EU-lande. Direktivet fastsætter en række miljømål og opstiller overordnede rammer for den administrative struktur for planlægning og gennemførelse af tiltag og for overvågning af vandmiljøet”. Direktivet trådte i kraft i 2000 og står indskrevet i Danmarks Lov om vandplanlægning.

Vandrammedirektivets målsætninger skal nås inden 2027 med udførelsen af delmål undervejs. Danmarks Naturfredningsforening argumenterer for, at Danmark ikke nåede i mål med den økologiske tilstand tilbage i 2021. De skriver, at kun 19.000 km (ud af 75.000 km) af DK’s vandløb er omfattet vandrammedirektivet, og ud af disse nåede de i mål med ⅓ i 2021. Derudover har DK 120.000 søer og kun 856 indgår i planen. Kun 22% af disse forventes at nå målet i 2021. Under halvdelen af Danmarks kystvande forventes at nå den kvælstofbelastning, som kræves for god økologisk tilstand. Tilslut argumenterer foreningen også for, at 60% af grundvandsforekomster ikke opfylder de kemiske og/eller mængdemæssige miljømål. På baggrund af denne analyse ser det ikke just positivt ud for Danmarks vandmiljø.

Danmarks Naturfredningsforening har udarbejdet nogle bud pĂĽ, hvordan man kan vende denne udvikling. For det første ønsker de, at forureneren betaler. Det betyder, at virksomheder selv betaler for forureningsbegrĂŚnsende tiltag og opretning af miljøskader. Derudover ønsker de, at alle lande i EU skal arbejde forebyggende med vandmiljøet, sĂĽledes at der kun tillades midlertidige forringelser af vandet under bestemte forudsĂŚtninger. Slutteligt synes de, at vi skal følge “one out – all out-princippet”, hvilket indebĂŚrer, at vandets tilstand kun bedømmes god, sĂĽ lĂŚnge alle elementer (eks. plante- og dyreliv) har det godt samtidigt. Hvis du ønsker at støtte dette projekt, kan du følge dem pĂĽ de sociale medier, lave en donation, blive aktiv eller blive medlem af foreningen.


Aktive NGO’erTidslinje


  •    2008: Danmarks Naturfredningsforening sĂŚtter fokus pĂĽ rent grundvand  
  •   2014: Foreningen udgiver en lang artikel omhandlende truslerne mod vores drikke vand  
  •   2019: De laver et samarbejde med Aarhus universitet om at undersøge biodiversiteten i Danmarks kystnĂŚre vand. Projektet hedder Havblitz. Foreningen fĂĽr doneret 8 mio. kroner af Velux fonden, som de vil bruge pĂĽ at styrke deres arbejde for havet.  
  •   2021: Organisationen starter kampagnen “Hop i havet”, hvor alle der vil støtte kampagnen, skal hoppe i havet d. 22 august for at vise politikerne, at de skal beskytte havet! 

Hvordan kan du hjĂŚlpe


Lignende projekter


Denne side er skrevet af Our Only Home (2022-10-31)

Referencer:

Scroll to Top